Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk2

Skapad 2014-09-08 14:03 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 2 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ur LGR11

Innehåll

Läsa och skriva

• Eleverna läser regelbundet skönlitterära texter, både tyst och högt.
• Eleverna läser enklare faktatexter, både tyst och högt.
• Eleverna skriver olika slags texter, exempelvis berättelser, dikter och faktatexter.
• Eleverna använder datorn som ett hjälpmedel i sitt skrivande.

• Vi kommer under läsåret även att arbeta med "En läsande klass", se separat LPP

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.

Tala, lyssna och samtala

• Eleverna skall turas om att berätta för varandra om händelser de varit med om, samt lyssna till de andras berättelser. • Eleverna skall redovisa muntligt, samt lyssna till klasskamraternas redovisningar och ställa frågor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter

• Eleverna läser regelbundet skönlitterära texter.
• Eleverna läser enklare faktatexter.
• Vi läser högt för eleverna.

I projektet läsande klass kommer vi att stöta på flera författare och illustratörer och få chans att lära känna dem lite bättre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkbruk

• Eleven skall kunna uttrycka sina åsikter med ett vårdat språk.
• Eleverna skall bli medvetna om att ordval, tonfall och kroppsspråk påverkar hur omgivningen uppfattar något.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Matriser

Sv
Svenska läsåret 2014/2015, år 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
• Jag kan alfabetets bokstäver.
• Jag kan alfabetet och alfabetisk ordning.
• Jag kan läsa en enkel text.
• Jag kan läsa en enkel text med flyt.
• Jag kan läsa en enkel text med flyt och betoning.
• Jag kan skriva en enkel text.
• Jag kan använda stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
• Jag kan skriva olika typer av texter.
• Jag kan skriva frågor om det jag läst.
• Jag kan skriva en berättelse och hålla en röd tråd.
• Jag vet hur en berättelse är uppbyggd; med inledning, händelseförlopp och avslut.
• Jag kan skriva för hand så att andra kan läsa det.
• Jag kan skriva en enkel text på datorn.
Tala, lyssna och samtala
• Jag kan svara på frågor om kamraters berättelser.
• Jag kan ställa egna frågor om kamraters berättelser.
• Jag kan återberätta huvuddragen från en berättelse.
• Jag kan berätta en vardaglig händelse inför kamraterna.
• Jag kan göra en muntlig presentation, t.ex. läsa upp en berättelse eller redovisa ett arbete.
Berättande texter och sakprosatexter
• Jag kan lyssna till högläsning av olika typer av texter och svara på frågor om innehållet.
• Jag kan läsa en enkel text och återberätta innehållet.
• Jag kan läsa en enkel kapitelbok/faktatext och återberätta innehållet.
• Jag känner till några författare och några böcker de skrivit.
• Jag känner till några illustratörer och några figurer de illustrerat.
• Jag känner till några berättelser från skilda delar av världen.
Språkbruk
• Jag kan uttrycka mina åsikter med ett vårdat språk.
• Jag kan sätta ord på mina känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: