Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English!! årskurs 1 och 2

Skapad 2014-09-08 14:03 i Östervåla skola F-6 Heby
Engelska i åk 1-2. Nybörjarengelska
Grundskola 1 – 2 Engelska
It is time time to learn English. Under året kommer vi att arbeta med enkla fraser och nya ord bl a färger, räkna till tio, djur och familjen.

Innehåll

1. Övergripande mål:

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

2. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika sammanhang och för skilda syften.

3. Konkretiserade mål:

Du ska utveckla din förmåga att;

*förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till.

*följa enkla muntliga instruktioner 

*säga enkla ord och meningar som går att förstå

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma;

*hur du deltar i samtal,ramsor och sånger på engelska

*hur du förstår enkla fraser och enkla ord (räkna till 10, färger, några djur och familjen)

Det här visar du genom att vara aktiv och visa intresse på lektionerna. 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att använda enkel talad engelska i klassrummet.

Lära oss enkla användbara fraser. Träna dessa i dialog med en kompis.

Engelska sånger och ramsor.

Se på film där enkel engelska används.

Ordkunskap 

Spel och lekar (Bingo, Simon says..)

 

6. Tillämpningsuppgift:

Våga delta i ett enkelt samtal på engelska.

Ex What is you name? My name is..

Where do you live? I live in...

How old are You? I am ... years old.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: