Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning

Skapad 2014-09-08 16:43 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Matematik
...

Innehåll

Taluppfattning

När du arbetat med det här området ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Ord och begrepp

När du arbetat med det här området ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje

Syfte och centralt innehåll utifrån Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med:

- Matteborgen 4A

- Par- och klassdiskussioner

- Olika problemlösningsuppgifter

Bedömning

Bedömningen är uppdelad i två olika delar. Jag bedömer ditt arbete löpande under lektionstid samt när du gör din diagnos inom området.

Se matris nedan.

Matriser

Ma
Taluppfattning

Taluppfattning

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
När du arbetat med det här området ska du:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000
- förstå vårt talsystem
- kunna ordna tal efter storlek
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: