Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designuppdraget

Skapad 2014-09-09 08:41 i Irstaskolan Västerås Stad
Uppgiften är att med hjälp av designprocessen konstruera en modell av en sittmöbel utifrån en given målgrupp och givna krav. Din sittmöbel ska vara sittvänlig (ergonomisk) och funktionell (användbar).
Grundskola 7 – 9 Teknik

Uppgiften är att med hjälp av designprocessen konstruera en modell av en sittmöbel utifrån en given målgrupp och givna krav. Din sittmöbel ska vara sittvänlig (ergonomisk) och funktionell (användbar). Du kommer också att dokumentera ditt arbete i en rapport.

Innehåll

Varför ska du göra det?!

Kopplingar till det centrala innehållet i teknik:

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
 • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Dessa förmågor får du möjlighet att träna:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Genom följande lektionsupplägg:

Arbetspass 1:

 • En introduktion av temat och kravspecifikationen.
 • En inblick i designprocessen.
 • Brainstorma kring olika möjliga sittmöbler.

Arbetspass 2:

 • Skriva ner din idé och rita en skiss.
 • Träna på att ge och få kamratrespons.
 • Utveckla din idé.
 • Bygga/designa din sittmöbel.
 • Dokumentera din arbetsprocess.

Arbetspass 3:

 • Bygga/designa din sittmöbel.
 • Dokumentera din arbetsprocess.

Arbetspass 4:

 • Bygga/designa din sittmöbel.
 • Dokumentera din arbetsprocess.

Arbetspass 5:

 • Genomgång av ritteknik.
 • Bygga/designa din sittmöbel.
 • Dokumentera din arbetsprocess.
 • Göra ritningar.

Arbetspass 6:

 • Bygga/designa din sittmöbel..
 • Göra klart ritningar.
 • Dokumentera din arbetsprocess.
 • Förbereda redovisning och skriva klart rapport.

Arbetspass 7:

 • Presentation av modell och ritningar
 • Inlämning av dokumentation och modell

Du får visa dina kunskaper genom:

 • Att delta aktivt på lektionerna – Din arbetsprocess
 • Din presentation 
 • Din modell av din sittmöbel. – Din konstruktion
 • Din inlämnade dokumentation – Din rapport

Under din presentation ska du:

 • Visa din modell: Förklara funktionen och dina tankar som du hade när du byggde din sittmöbel.
 •  Berätta om vilka problem/svårigheter som du har stött på under ditt arbete med modellen och hur du löste dem.

Din rapport ska innehålla:

 • Ritning/ritningar
 • Kravspecifikation
 • Dokumentation av din arbetsprocess: Din första idé, dina skisser, din respons och dina anteckningar från din arbetsprocess.

Matriser

Tk
Formativ bedömning i teknik - Designuppdraget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetsprocess
Du får under arbetet med din modell möjlighet att visa hur självständig du är i din arbetsprocess.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång och har svårt att slutföra ditt arbete.
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång men tar ibland egna beslut som för arbetet framåt.
Du arbetar självständigt och leder med lite handledning ditt arbete framåt.
Du arbetar självständigt och leder själv ditt arbete framåt.
Arbetsprocess/Rapport
Du får under arbetets gång pröva och ompröva dina idéer för att uppnå de krav som finns och de problem som uppstår.
Du testar dig fram när du bygger din sittmöbel utan att ha någon tydlig plan eller kunna förklara hur du tänkt.
Du testar dig fram när du bygger din sittmöbel utan att ha någon tydlig plan men du kan med handledning förklara hur du tänkt.
Du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Du är systematisk när du prövar och omprövar dina idéer under ditt arbete och du kan noga redogöra för dina tankar i text eller muntligt.
Konstruktion
Du bygger en modell av en sittmöbel utifrån givna krav.
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du bygger en enkel modell av en sittmöbel som inte uppfyller något av de krav som finns uppsatta.
Du bygger en enkel modell av en sittmöbel som nästan uppfyller alla krav som finns uppsatta.
Du bygger en genomarbetad modell av en sittmöbel som nästan uppfyller alla krav som finns uppsatta.
Du bygger en väl genomarbetad modell av en sittmöbel som uppfyller alla krav som finns uppsatta.
Dokumentation
Du dokumenterar ditt arbete med skiss, ritning/ritningar, kravspecifikation och reflektioner kring din arbetsprocess.
Du gör en enkel men ej fullständig dokumentation.
Du gör en enkel dokumentation där du på ett kortfattat sätt beskriver din arbetsprocess.
Du gör en utvecklad dokumentation där du på ett tydligt sätt beskriver din arbetsprocess.
Du gör en välutvecklad dokumentation där du på ett tydligt sätt beskriver din arbetsprocess.
Dokumentation
Du dokumenterar ditt arbete med ritning/ritningar där du sätter ut mått.
Dina ritningar är bristfällig eller saknas helt.
Du gör en enkel ritning/ritningar med viss måttsättning.
Du gör tydliga ritningar från minst två olika vyer med måttsättning.
Du gör tydliga och korrekta ritningar från minst två olika vyer med måttsättning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: