Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texter

Skapad 2014-09-09 09:25 i Gullstensskolan yngre Gullspång
Du kommer att få träna dig i hur man skriver olika slags texter. Du kommer att arbeta med textens uppbyggnad och olika språkliga kännetecken som hör ihop med de olika texterna.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under läsåret att arbeta med argumenterande, berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och återberättande texter.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Undervisning

 

 

Arbetssätt/arbetsformer

 • Vi kommer att läsa olika slags texter och prata om texters olika innehåll och språkliga drag. Du kommer att träna detta med hjälp av ett arbetshäfte.
 •  Du kommer att få skriva olika texter tillsammans med andra och enskilt.
 • Du kommer själv att få träna på att skriva för hand och på dator.
 • Du kommer att arbeta efter en planering där du:

                      - Planerar
                      - Skriver ett utkast
                      - Får goda råd, förbättrar och rättar

 

                     

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur du kan:

 • känna igen olika texters struktur och språkliga drag
 • skriva egna texter med olika syften till olika mottagare.
 • skriva texter så att den som ska läsa förstår, både innehållsmässigt och skrivtekniskt
 • bearbeta dina texter utifrån vad du själv ser och utifrån synpunkter som du får från andra.

Uppföljning/utvärdering

Du får kontinuerligt respons på dina texter och efter avslutat arbetsområde utvärderar vi i reflektionsboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: