Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens Val "Idrottsinstruktionsfilm"

Skapad 2014-09-09 10:12 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Ni får under 5st tillfällen chansen att skapa en instruktionsfilm. Ni delas in i grupper om 2-4 i varje. I gruppen kommer ni överens om vad ni vill göra och kontrollerar med Jocke om detta är genomförbart. Det ska ha med Idrott & Hälsa att göra, idéer kan ni få om ni läser igenom det som står under rubriken "Centralt Innehåll" längre ned.

De första 3st tillfällena går till att planera, träna på, genomföra och filma. De resterande 2st tillfällena används till att redigera och skapa en färdig instruktionsfilm.

För att komma igång med arbetet behöver ni först besvara följande frågor:

- Vad ska utföras?

- Hur kan man lära ut detta? (Använd iPad/Dator för att ta reda på mer)

- Vad behöver vi? (Material, klädsel mm.)

- Vad är viktigt att tänka på?

- Vem gör vad?

- Hur ska detta filmas/från vilka vinklar?

- När gör vi vad?

Avstämning sker i början samt i slutet av varje lektion.

(Ett tips är att kolla in befintliga instruktionsfilmer på YouTube. Exempelvis hur man gör en kullerbytta: http://www.youtube.com/watch?v=jnMk4dDXlW4 )

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Olika simsätt i mag- och ryggläge.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Idh  7-9
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Matriser

Idh
Elevens Val "Idrottsinstruktionsfilm"

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: