Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Skriva och tala läsåret 2014-2015,Hultsbergssolan

Skapad 2014-09-09 10:26 i Hultsbergsskolan Karlstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer du att få skriva och samtala om olika slags texter.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll för arbetsområdet

Följande centrala innehåll gäller även för Svenska A.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Undervisning

Du kommer att få lära dig hur man skriver berättande texter, utvärderingar, beskrivande texter, bokrecensioner, argumenterande texter och faktatexter. Detta gör vi genom att studera exempeltexter och ha återkommande genomgångar där vi visar hur man kan planera och strukturera olika sorters texter.

Du kommer att få skriva faktatexter när vi arbetar med samhällskunskap, historia och religion.

Du kommer att få utveckla din förmåga att skriva genom att träna på att skriva olika slags beskrivningar så som t.ex.instruktioner, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.

Du kommer att få läsa upp dina texter för klasskamrater och träna dig på att bedöma dina egna och andras texter. Då kommer vi bland annat att använda oss av metoden "Two stars and a wish" som innebär att du berömmer två saker och ger ett förslag på förbättring. Du kommer också att få träna på att bearbeta dina egna texter.

Vi kommer att undervisa dig om regler för stavning och hur du använder skiljetecken.

Vi kommer att undervisa om hur man gör tankekartor och hur man plockar ut stödord ur texter.

Du kommer att få göra muntliga redovisningar för klassen med hjälp av stödord.

Bedömning

Vi kommer att bedöma en text i varje genre som du skriver och lämnar in. Vi bedömer hur väl du kan skriva begripligt så att mottagaren förstår vad du skriver.
Vi kommer också att bedöma hur väl du kan använda språket för att göra t. ex. person- och miljöbeskrivningar.

Under lektionerna kommer vi att bedöma hur väl du kan ge respons på andras texter och bearbeta dina egna texter.

Du kommer att få visa att du kan göra en tankekarta och skriva en text med hjälp av den.

När du skriver dina texter kommer vi  att bedöma hur väl du använder regler för språket så som stor bokstav och skiljetecken och stavning.


Du kommer att få kombinera bild och text i någon uppgift. Vi bedömer den utifrån målet kombinera text med estetiska uttryck.


Du kommer att få visa att du kan göra en muntlig redovisning.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • SvA  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: