Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska,läsa och tala årskurs 6 läsåret 2014-2015, Hultsbergsskolan

Skapad 2014-09-09 10:56 i Hultsbergsskolan Karlstad
Grundskola 6 Svenska
Under läsåret kommer du att få lära dig hur du ska göra för att förstå innehållet i olika slags texter.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning

 

Vi kommer att använda materialet "En läsande klass"

 Du kommer att få lära dig olika strategier som hjälper dig att förstå innehållet i de  texter du läser.

Vi kommer att läsa texterna gemensamt för att du ska lära dig hur du ska göra för att förstå innehållet i olika slags texter.

Senare kommer du att få träna på att använda strategierna på egen  hand.

Du kommer att läsa skönlitteratur både hemma och i skolan, både högläsning och tyst läsning, som du ibland redovisar till exempel i form av läslogg. I skolan kommer vi att samtala om och redovisa de uppgifter som förekommer i läsloggen.


Vi kommer att läsa böcker högt för klassen. Under tiden vi läser arbetar vi med läsförståelse.
Först läser vi Alex Dogboy av Monica Zak..

Du kommer att få skriva en recension av någon bok du läst.

I skolans övriga ämnen kommer vi  att läsa faktatexter och skönlitterära texter. När vi läser de texterna arbetar vi också med läsförståelsestrategier.

Bedömning

Under terminen kommer vi att att bedöma hur väl du läser och visar förståelse för de texter du arbetar med.

Du kommer att få visa att du kan använda de lässtrategier vi gått igenom och veta när och hur du använder dem.

I oktober kommer du att få göra ett läsförståelsetest.

Du kommer att få visa förståelse genom att delta i samtal om de texter vi läser under lektionerna.

Du kommer också att få göra skriftliga redovisningar av de  böcker/texter du läser. Redovisningarna ska innehålla både en sammanfattning och en beskrivning av vad du tyckte om boken/texten du läst.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: