Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 läsår 14/15

Skapad 2014-09-09 12:06 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
I matematik är det viktigt att kunna grunderna väl. Vi börjar arbeta med grunderna på ett tydligt och konkret sätt. Du får bland annat lära dig likhetstecknets betydelse. Du ska bli säker inom talområdet 1-10. Vi kommer bland annat arbeta med talbilder, i form av så kallade talhus, för att ge dig en säker grund att stå på.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan...

 • att lösa problem

 • att förklara hur man tänkt (muntligt, skriftligt eller i handling)

 • att välja lämplig strategi

 • att uppskatta rimlighet

Du ska behärska följande moment:

 • Kunna räkna till 20 framlänges och baklänges.
 • Förstå och kunna använda likhetstecken, plustecken och minustecken.
 • Kunna hela- och halva timmar (analog tid).
 • Kunna alla månaderna.
 • Kunna ordningstalen 1-10.
 • Kunna para ihop siffra med antal inom talområdet 1-10.
 • Kunna göra och förstå ett enkelt stapeldiagram.
 • Förstå och kunna använda begreppen fler än/färre än.
 • Förstå begreppen udda/jämnt.
 • Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tre dimensionella geometriska objekt
 • Kunna uppskatta och namnge 1 meter, 1 kilo och 1 liter.
 • Kunna förstå och fortsätta enklare mönster.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här arbetar vi

 • spelar olika spel
 • arbetar med plockmaterial
 • arbetar med talbilder
 • matematiksamtal i smågrupp och i storgrupp
 • arbetar med klockan
 • arbetar enskilt med stenciler för att befästa
 • arbetar enskilt i matematikböcker
 • arbetar med datorprogram

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Detta ska bedömas

 • Din förmåga att behärska momenten som beskrivs ovan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: