Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och räknesätt

Skapad 2014-09-09 14:34 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Hur lång är en minut? Vad hinner du egentligen göra på en minut. Hur många timmar är 5 dygn. Detta och mycket mer kommer du att kunna svara på när vi jobbat med första kapitlet i boken Prima Formula.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med uppgifter som bland annat handlar om:

 • enkla tal i decimalform som till exempel en halv = 0.5
 • de skriftliga räknemetoderna för multiplikation av större jämna tal
 •  (10, 100, 1000, 10 000).
 • rimligheten i svaren
 • jämföra, uppskatta samt mäta tid
 • att göra tidsöverslag
 • att använda miniräknareKopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Mål

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

Metod

Vi kommer att ha gemensamma  genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. Vi kommer också att bedöma rimligheten i  svaren.

Vi kommer att arbeta individuellt, i par, i liten grupp eller i helklass. Vi  kommer även ofta att arbeta laborativt för att få en mer konkret bild av en viss uppgift. 

Bedömning

Läraren bedömer hur väl du kan:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag
 • använda strategier vid problemlösning

genom en diagnos samt en självbedömning.
Läraren bedömer dig även under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med mig (läraren) eller med en klasskamrat. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: