Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy, Ke och Te åk.7 Materia - vår partikelmodell

Skapad 2014-09-09 15:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogoisk planering för starten av naturvetenskap och teknik i åk.7. Arbete med fyboken kap 1 atomer mm ( liknande som i keboken) och kap 2 mätningar. Veckorna 34- 39.
Grundskola 7 Fysik Teknik Kemi
Att mäta hur stort eller litet något är kräver kunskap. Vilken mätmetod passar bäst? Finns det något speciellt verktyg eller instrument man kan använda?

Atomer och molekyler, vad är det egentligen? Hur kan det komma sig att olika ämnen har ser olika ut vid rumstemperatur?

Detta arbetsområde kommer att pågå v.34 - 39.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

 • kan du beskriva vad som menas med atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar 
 • kan du förklara begreppen smälta, koka, kondensera och stelna
 • kan du beskriva olika måttenheter och när de används
 • hur man kan mäta tex längd, tid, massa (vikt) och volym

Undervisningen

Vi kommer arbeta med Makro Fysikbok sidorna 9 - 37.
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer
 • Film

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 • din förmåga att kunna dra slutsatser av utförd laboration
Bedömning enligt matrisen nedan.

Matriser

Fy Tk Ke
Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

------------->
------------->
------------->
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Visat grundläggande kunskap om materiens och mått och mätningars begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Visat god kunskap om materiens och mått och mätningars begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om materiens och mått och mätningars begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Genomföra en laboration
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt.
Dokumenterar på ett utvecklat sätt.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt.
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Kan föra enkla resonemang kring materia samt mått och mätningar i vardagen
Kan föra utvecklade resonemang kring materia samt mått och mätningar i vardagen.
Kan föra väl utvecklade resonemang kring materia samt mått och mätningar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: