Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Den öde ön"

Skapad 2014-09-09 19:55 i Hedens skola Öckerö
Du kommer träna dig i att skriva innehållsrika och nyanserade texter genom att följa en mall med instruktioner för de olika kapitlen. Arbeta med kamratrespons och bearbeta text utifrån detta.
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Du ska i detta skrivprojekt arbeta med både text och bild. Du ska skriva texter och illustrera bilder till en mini-roman som handlar om "Den öde ön" där du kommer skapa ett eget samhälle med lagar och regler. Du kommer även knyta vissa samhällsbegrepp till dina kapitel, där du genom din berättelse visar att du förstår innebörden i de olika begreppen. Du ska vara färdig med din text senast i vecka 39.

Innehåll

Inledning

Genom tiderna har språket varit människans främsta redskap för att kommunicera med varandra. Ett sätt att förmedla tankar, åsikter och idéer.

Genom att få kunskap om språkets struktur med bland annat meningsbyggnad och stavningsregler, berättande texters budskap och vilka ord och begrepp som kan användas för att uttrycka känslor, beskriva personer eller miljöer, ska eleverna, genom enskild bearbetning av sina texter samt respons från andra, utveckla sin förmåga att skriva berättande texter med ett rikt och nyanserat språk.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Utveckla din förmåga att:

 • följa en instruktion
 • skriva texter med röd tråd
 • tillämpa grundläggande regler för skriftspråket, såsom skiljetecken, stavning, meningsbyggnad och sambandsord .
 • förstå hur texter kan vara uppbyggda
 • kunna planera och strukturera skrivandet
 • kunna hålla en röd tråd i berättandet
 • skriva texter med ett rikt och beskrivande språk
 • skriva texter och bearbeta dessa utifrån andras tips och råd.
 • bedöma innehåll i texter som någon annan har skrivit
 • koppla bild och text

Bedömning

Bedöma din förmåga att:

 • följa instruktioner
 • aktivt arbeta med texten
 • slutföra arbeten
 • skapa sammanhang och aktualitet
 • kunna skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur
 • kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • kunna göra gestaltande beskrivningar och utvecklade handlingar
 •  bedöma innehåll i texter som någon annan skrivit
 • utifrån respons bearbeta din text mot ökad kvalite
 • skapa bilder som förstärker text

Undervisning

 

 • Genomgång typiska drag för novell/ romanskrivande
 •  Arbeta med frågeställningar såsom; vad gör en berättelse bra?, Hur bygger man upp en berättelse? Hur fångar man läsarens intresse?  Hur planerar man sitt skrivande?
 • Arbeta med språkets struktur: stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler, meningsbyggnad, sambandsord
 •  Arbeta med uppbyggnad av berättande texter: röd tråd, början – handling – slut
 •  Arbeta med beskrivningar, adjektiv
 •  Använda oss av kamratrespons
 • Strategier för hur man utvecklar sitt språk
 • Hur bilder kan förstärka en text

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: