Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, elektricitet och magnetism.

Skapad 2014-09-10 08:34 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 5 Fysik Kemi Teknik
Vad är energi? Kan energi ta slut? Hur kan vattnet som strömmar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Varför kan det bli strömavbrott? Hur fungerar en strömbrytare? Vad händer med värmen i rummet om vi öppnar fönstret. Vad är förnybara energikällor? Hur fungerar en elvisp? Vilken är den största magneten? Det här och mycket mer kommer du att veta när det här arbetsområdet är avslutat.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska kunna

 

 • hur växterna får energi, fotosyntesen.
 • hur vi människor får energi.
 • ge exempel vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • ge exempel på energikällor och dess för och nackdelar.
 • ge förslag på sätt att spara energi.
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
 • något om hur ett batteri fungerar.
 • vad en sluten krets innebär.
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel elvisp och ficklampa.
 • ge exempel på vad magneter används till.
 • känna till någon historisk upptäckt med koppling till arbetsområdet.

(Se även syfte och centralt innehåll nedan.)

Begrepp: elektricitet, elektromagnet, elmotor,

fotosyntes

energiformer:strålnings-, kemisk-, elektrisk-, ljud-, läges-, rörelse- och värmeenergi,

energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, icke förnybar energi,  generator, isolatorer, ledare,

kompass, kraftverk, magnetfält, minuspol, pluspol,  nordpol, pluspol,

sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, transport, turbin, växthuseffekt

Arbetssätt

Läsa och diskutera texter i "Koll på NO 5" och "Boken om FYSIK och KEMI".

Arbeta med frågor enskilt och i grupp.

Se film.

Praktiskt arbete och undersökning med dokumentation.

Redovisningsform

Muntligt i samtal och diskussioner.

Praktiskt arbete och dokumentation.

Skriftliga uppgifter.

Avslutande skriftligt prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att/kunskap om

 • hur växterna får energi, fotosyntesen
 • hur vi människor får energi
 • ge exempel vad vi behöver energi till.
 • förstå vad energiprincipen innebär.
 • ge exempel på energikällor och dess för och nackdelar
 • ge förslag på sätt att spara energi
 • veta skillnaden på förnybar och icke förnybar energi.
 • något om hur ett batteri fungerar
 • vad en sluten krets innebär
 • veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel elvisp och ficklampa
 • ge exempel på vad magneter används till.
 • känna till någon historisk upptäckt med koppling till arbetsområdet.
 • genomföra enkla systematiska undersökningar och dokumentera dessa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: