Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna och olika livsfrågor åk 5

Skapad 2014-09-10 14:47 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Du kommer få skaffa dig kunskaper om de fem världsreligionernas uppkomst, centrala tankegångar, levnadsregler, heliga rum och platser.
Grundskola 5 Religionskunskap
Kunskaper om olika religioner är viktigt för att respektera och förstå andra människors sätt att tänka och leva. Du ska också få lära dig att man kan tro på samma gud men göra det på olika sätt. Du ska även få kunskap om hur olika livsåskådningar har olika betydelser för människor och hur dessa kan ge svar på stora frågor som liv och död.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära dig om de fem religionerna; kristendom, judendom och islam, hinduism och buddhism.

Du ska få en överblick och känna till religionernas grundtankar, levnadsregler, heliga rum och platser, symboler och viktiga personer.

Du ska få insikt om att Gamla testamentet (GT), Nya testamentet (NT) och Koranen än idag är ett viktigt heligt dokument för många människor och att det påverkar moral och lagstiftning i många länder.

Du ska få insikt i hinduismens och buddhismens grundtankar och hur de ges i uttryck i dagens samhälle.

Vi kommer att titta på film, diskutera, läsa om de olika religionerna och skriva om dem. Du ska även få skapa en egen religion.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör under v.43.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att delta i diskussioner
- dina kunskaper att återge några berättelser ur några religioners heliga texter 
- hur väl du känner till olika symboler, högtider, och platser för religionsutövning
- hur väl du kan redogöra för de olika tankegångarna inom resp. religion
- hur väl du genomför dina arbetsuppgifter

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området fram till v.43. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömning

Nivå 1
Heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Likheter och skillnader
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Etik och moral
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: