Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andreas mattesnille

Skapad 2014-09-10 14:56 i Rösegårdsskolan Västerås Stad
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 1 – 3 Matematik
TA BORT TEXTEN NEDAN NÄR DU SKRIVIT DIN EGEN TEXT

Beskriv arbetsområdet för eleven så att den väcker elevers nyfikenhet och intresse.

Ange tidsramen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

• Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
• Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper ?
• Vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?

------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

Koppla gärna till Syftestexten i Lgr11,  klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Målet med arbetsområdet är:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

• Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
• Hur kan vi konkretisera de utvalda målen i det aktuella arbetsområdet?


 

Bedömning

-----------TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN---------------
Vilka delar i kunskapskraven som relaterar till syftet utgår du ifrån vid bedömningen? 
Hur kan eleven visa sina kunskaper på olika sätt?
Koppla gärna till delar i kunskapskraven.


Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

• Vad av det centrala innehållet kommer att behandlas i arbetsområdet?
• Finns det idéer från lärare eller elever på ytterligare innehåll som vi ser skulle kunna vara relevant att behandla inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?
• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?
• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?
• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Koppla gärna till Centralt innehåll i Lgr11, klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

Dokumentation


------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------
• Hur dokumenterar vi varje elevs kunskapsutveckling? Läraren? Eleven?
• Hur kan vi använda dokumentationen för att utvärdera vår undervisning?
• Hur överför vi de erfarenheter vi gör i arbetsområdet till andra arbetsområden?

Avsnitt 6

Avsnitt 7

Matriser

Ma
Andreas mattesnille

Rubrik 1

 • Ma  1-3   Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Ny aspekt
 • Ma
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: