Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Do redo-Sy något nytt av något gammalt.

Skapad 2014-09-11 12:39 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vi syr utifrån ett miljöperspektiv och använder oss av återvinning.
Grundskola 8 Slöjd
Du får nu möjlighet att skapa något eget utifrån ett miljöperspektiv.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Genomförande


Utifrån ditt tyg ska du nu börja fundera på vad du kan göra med det? Vad vill du göra, stort eller smått?

Vi börjar med att skissa på papper. Gör en planering i din slöjdbok eller på unikum. Skriv ner tankar och önskemål, färgval och andra detaljer som är viktiga för ditt projekt. Det är alltid okej att ändra i sina planer och göra annorlunda, men du ska alltid kunna förklara varför.

Diskutera med klasskompisar och läraren. Går mina planer att genomföra?

Försök att göra en plan i huvudet, vad som är viktigt att börja med. Är det något material eller verktyg som kommer att behövas för att genomföra projektet?

Sätt igång!

När slöjdsaken är färdigt är det dags för utvärdering av projektet. Detta gör du på Unikum. Redovisning av projektet hålls sedan muntlig inför slöjdgruppen.

Frågor till utvärderingen ligger på Unikum.


Bedömning

När lärarna lyssnar på dig, ser dig arbeta och tittar på det du har gjort, kommer vi även att resonera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: