Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Bild åk 2-3

Skapad 2014-09-14 12:42 i Allerums skola Helsingborg
Planering för bildlektionerna årskurs 2
Grundskola 2 – 3 Bild
...

Innehåll

TIDSPERIOD

Bild i årskurs 2 är 30 minuter/vecka. Detta gör att vi arbetar med bild varannan eller var tredje vecka för att få ett längre arbetspass vilket möjliggör att man kan färdigställa sina bilduppgifter.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

Du ska få öva din förmåga att framställa bilder.  

Du ska få utveckla dina kunskaper om grunderna i färgläran.

Du ska utveckla dina kunskaper om olika tekniker i ämnet bild. 

Du ska utveckla din förmåga att förstå olika begrepp som bygger upp en bild.

Du ska utveckla förmågan att kommunicera med bilder.

Du ska känna till historiska,samtida bilder och bilder i barnlitteratur.

Du ska känna till några svenska konstnärer och något av deras verk.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande arbetsområden: materialvård, enkel färglära, färgcirkeln, blyerts, kritor, färgpennor, vattenfärger, klippövningar, klistra, montera, måla till musik.

Vi kommer att arbeta med olika begrepp inom ämnet bild.

Vi kommer att samtala om bilder utifrån illustrationer, exempelvis i barnböcker.

Vi kommer att samtala om bilder utifrån kända konstnärers verk.

Du kommer att få samarbeta och arbeta självständigt.

Vi kommer koppla ihop bildämnet med NO och SO för att illustrera det vi läser om och presentera arbeten med hjälp av bilder.

Du kommer att få visa upp dina bilder på olika sätt genom t.ex. utställningar och redovisningar.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

DETTA SKA BEDÖMAS

Förmågan att behärska olika materiel, begrepp och olika tekniker inom ämnet bild.

Förmågan att lösa uppgifterna självständigt.

Kunskaper om färgfamiljerna.

Förmågan att uttrycka sig om egna och andras bilder och konstnärers verk.

Förmågan att använda bilder till stöd till egna texter.

Känna till några svenska konstnärer inom olika konstnärliga områden.

Matriser

Bl
Matris Bild. Åk 2.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera metoder och tekniker
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Behöver stöd för att framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan oftast självständigt framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan självständigt framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Stöd och handledning
 • Gr lgr11
Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde och kan med hjälp av instruktioner planera och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Tar egna initiativ i processen.
Färglära
 • Bl  1-3
Kan några av grundfärgerna.
Kan grundfärgerna samt kan förklara några av vilka "färgfamiljer" som färgerna tillhör.
Kan grundfärgerna och kan förklara vilka färger som ingår i de olika "färgfamiljerna".
Kommunicera med bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Sv  1-3
Med stöd och handledning beskriver och berättar du om bilder.
Du kan beskriva och uttrycka dina tankar kring bilder.
Du kan beskriva, uttrycka tankar och reflektera kring bilder. Du har en personlig tolkning om bildens budskap och du kan motivera din tolkning.
Konstbilder
 • Bl  1-3
Jag känner till någon konstnär och dennes verk.
Jag känner till några konstnärer och deras verk.
Jag känner till flera konstnärer och deras verk. Jag kan hitta likheter och skillnader hos olika konstnärer och konststilar.
Ny aspekt
Mina bilder har ett budskap. Jag kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta vad mina bilder föreställer.
Mina bilder har ett tydligare budskap. De kompletterar mina skrivna arbeten. Jag kan berätta om mina bilder och delge mina tankar.
Mina bilder är genomtänkta och har ett tydligt budskap. De förstärker det jag skrivit inom olika områden och tillför ny information. Jag kan berätta om och reflektera kring egna och andras bilder och delge mina tolkningar, tankar och idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: