Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap 8-9

Skapad 2014-09-15 13:37 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Alla centrala innehållen är samlade i en och samma matris. Det gör att man får en tydligare överblick hur man ligger till i de olika centrala innehållen i ämnet hem- och konsumentkunskap. Här kommer fortlöpande arbeten som teman och lektionsinnehåll att läggas in.

Innehåll

Avsnitt 1

Tema "Ditt val"
Vi arbetar med hållbar utveckling inom ekonomi, miljö och hälsa. Temat arbetar vi med på hem- och konsumentkunskapslektionerna samt tisdagarna som är temadagar. 
Första delen handlar om matsvinnet. 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Avsnitt 2

Tema "Kropp och hälsa" Näring och måltidsplanering. Ni ska arbeta med de riktlinjer som finns för att äta och må bra samtidigt som man tänker på miljön. Ni arbetar med en ljudfilm och skriver i ett underlag/dokument som lämnas in på Edmodo. Det kommer också att finnas fördjupningsuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Avsnitt 3

Matkultur och husmanskost

Vi kommer att diskutera och reda ut vad kultur och svensk husmanskost är. Vi tittar också på en föreläsning om detta. Din uppgift blir att ta reda på man anser är en svensk husmanskost genom exempelvis intervjuer. 

Du kommer att planera en husmanskost i grupp som ni sedan kommer att tillaga. Ni ska också redovisa  och motivera er måltid, och vad svensk matkultur och husmanskost är för er och hur den här typen av måltid påverkar hälsan. 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Avsnitt 4

Konsumtion och ekonomi

Ni ska arbeta med att utveckla era kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. Ni ska ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Ni kommer att se filmer från konsumentverket som består av tre avsnitt: privatekonomi, konsumenträtt och internethandel. Filmerna är till hjälp för er att få övergripande kunskaper inom de olika delarna. Efter filmerna kommer vi att fördjupa oss med olika övningar och diskussioner.

Bedömning
Diskussioner under lektioner samt ett skrivprov. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Avsnitt 5

Tema Istanbul

Med tema Istanbul kommer du att få tillaga smakprover till en gemensam buffé. Du kommer att få ta fram en maträtt, skriva recept och en inköpslista. Maträtten kommer sedan att presenteras genom en gestaltning där du tar använder passande rekvisita samt beskriver din arbetsprocess. Du kommer också att arbeta med turkiska mattraditioner jämfört med svenska. 

Du kommer sedan att tillaga måltiden som du presenterar tillsammans med din gestaltning.Vi avslutar med en gemensam buffé. 

Bedömning: 

 • Mat och bakning
 • Arbetsprocessen
 • Gestaltningen och arrangemanget (mattraditioner och betydelse)

Mål för arbetet:

 • Visa upp en maträtt
 • Gestalta en turkisk dukning med rekvisita
 • Tillaga smårätter till den gemensamma buffén.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.

Avsnitt 6

Tvätta och stryka

Du kommer att lära dig om metoder att tvätta. 

Du kommer att skriv ett personligt brev till dig själv som du ska få när du har flyttat hemifrån, eller tidigare.  

Du kommer även att arbeta praktiskt med sortering av tvätt och strykning. 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap år 8

Hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tillaga måltider
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan planera och laga måltider och göra det som krävs på ett ganska bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och gör det som krävs på ett bra sätt.
Du kan planera och laga måltider och gör det som krävs på ett mycket bra sätt.
Plocka undan, städa och andra uppgifter i hemmet.
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan plocka undan, diska, städa och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett ganska bra sätt.
Du kan plocka undan, diska, städa och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett bra sätt.
Du kan plocka undan, diska, städa och göra andra uppgifter i ett hem. Du gör det som krävs på ett mycket bra sätt.
Använda metoder och utrustning
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert sätt som fungera mycket bra när du planerar, lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Motiverar utifrån hälsa, ekonomi och miljö
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett enkelt sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett utvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja hur du ska arbeta och motivera dina val på ett välutvecklat sätt med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Egen reflektion
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Måltider för olika behov
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hur man kan sätta ihop varierade och nyttiga måltider och hur man kan göra för att måltiderna ska passa olika människors behov.

Ekonomi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Konsumtionsval
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Du kan jämföra olika sätt att betala det man köper. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det påverkar hur mycket pengar man har.
Rättigheter och skyldigheter som konsument
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om viktiga rättigheter och skyldigheter som man har när man köper något. Du ger exempel på hur de används i olika situationer.

Miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hållbar utveckling
Du har inte deltagit eller inte visat på tillräckliga kunskaper.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur det man köper och det man gör i ett hem påverkar en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: