👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Welcome to Gravetown

Skapad 2014-09-15 15:20 i Simrislundsskolan Simrishamn
Ett storylineinspirerat arbete i engelska som mynnar ut i ett deckarmysterium.
Grundskola 6 Engelska Bild

Vilka människor bor i den lilla staden Gravetown, långt ute på den engelska landsbygden? Hur ser deras hus ut? Har de familj? Vilka affärer finns i staden? Dessutom har ett brott begåtts... Vem är skyldig?

Innehåll

Syfte och mål

Eleven ska inspireras till att använda sina kunskaper i engelska för att berätta en historia och för att kunna beskriva vardagliga företeelser och personer. "Welcome to Gravetown" är ett storylineinspirerat arbete. Vi ska bygga en stad med hus, affärer och invånare. Varje elev ska få presentera sin egen karaktär med hjälp av text och bild. Arbetet ska mynna ut i en deckarhistoria som eleverna skriver på engelska.

Centralt innehåll

Bedömning

 • Eleven ska kunna skriva en enkel beskrivande text som innehåller enkla meningar och fraser. Eleven ska kunna skriva den så att den som är mottagare kan förstå innehållet.
 • Eleven ska kunna använda begrepp som ingår i deras engelska ordförråd på ett ändamålsenligt sätt.
 • Eleven ska kunna framställa bilder som förmedlar eller förstärker textens budskap.
 • Eleven ska kunna skriva en enkel deckarhistoria som utgår från deras påhittade karaktärer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En Bl
"Engelska år 5"

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger
talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategiersom gör att talet flyter i naturligt taltempo
Talat engelska konsekvent med flyt. Visar ett stort ord- och frassförråd
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor .
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår vad du skriver.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer, vid första genom -läsningen. Skriver med ett varierat språk
Skriver med god disposition och behandlar ämner utförligt. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat språk.
Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter anpassade för årskursen
Kommentar och jämförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden. (samma som föregående)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.