Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första människorna

Skapad 2014-09-16 13:43 i Torpskolan Lerum
Vi kommer att resa igenom människans historia, från de första människorna fram till antiken och romarriket. Du skall lära dig människans tidigaste former av samhälllsbyggande och människans mest betydelsefulla uppfinningar och landvinningar och hur dessa påverkar våra liv idag. Du skall efter detta kunna redovisa jägar- och samlarsamhället, bondesamhällets uppkomst och flodkulturernas betydelse för människans utveckling.
Grundskola 7 Historia
Förmågor:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Innehåll

Ni kommer  att ha ett

Matriser

Hi
Flodkulturer

Centrala innehållet

  • Hi  7-9   Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Hi  7-9   Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  • Hi  7-9   Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
E
C
A
  • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att: * föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att: * föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att: * föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: