Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och skala

Skapad 2014-09-16 15:29 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D, jämföra och bestämma olika föremåls volym, mäta och ange föremåls volym och vikt i olika enheter och använda och göra beräkningar i skala för 1-3 dimensioner.
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att träna på att beskriva geometriska egenskaper hos objekt i 2D och 3D. Du kommer att jämföra och bestämma olika föremåls volym och vikt i olika enheter.Du kommer även att arbeta med skala.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta laborativt med olika geometriska figurer för att se samband mellan area och omkrets, med vinklar och symmetrier.

Du kommer även att arbeta enskilt, i par och i grupp med problemlösning och arbetsuppgifter i boken med moment som ingår i arbetsområdet.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva geometriska figurer i 2D och 3D
 • beräkna volymen av kuber och rätblock
 • jämföra volym med olika enheter
 • göra beräkningar i skala

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området främst under veckorna 40-46.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du känner igen och kan namnge några geometriska figurer i 2D och 3D. Du kan beskriva figurernas egenskaper på ett enkelt sätt.
Du känner igen och kan namnge några geometriska figurer i 2D och 3D. Du kan beskriva figurernas egenskaper på ett utvecklat sätt.
Du känner igen och kan namnge några geometriska figurer i 2D och 3D. Du kan beskriva figurernas egenskaper på ett välutvecklat sätt.
Beräkna
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan beräkna volymen hos kuber och rätblock genom att välja en metod som i huvudsak fungerar och komma fram till ett resultat som är rimligt.
Du kan beräkna volymen hos kuber och rätblock med en metod som fungerar bra och komma fram till ett gott resultat.
Du kan beräkna volymen hos kuber och rätblock med en metod som fungerar mycket bra och komma fram till ett mycket gott resultat.
Växla uttrycksform
 • Ma  E 6
Du kan göra enkla enhetsomvandlingar och enkelt jämföra enheterna i volym.
Du kan göra enkla enhetsomvandlingar och utvecklat jämföra enheterna i volym.
Du kan göra enkla enhetsomvandlingar och välutvecklat jämföra enheterna i volym.
Skala
 • Ma  E 6
Du kan göra enkla beräkningar i skala.
Du kan göra enkla beräkningar i skala och välja enhet med god anpassning till sammanhanget.
Du kan göra enkla beräkningar i skala och välja enhet med mycket god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: