👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Culture clash letter

Skapad 2014-09-17 09:47 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Compose a letter highlighting some of the typical Swedish habits you have encountered during a stay in the country.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Now that you have read other peoples' opinions regarding their experiences in Sweden, I would like you to imagine that you are staying in Sweden for a short period of time, and choose to write a letter to a friend back home regarding your experiences. Be sure in your letter to mention at least five areas/topics that you have found to be unusual or different. If you get stuck for ideas, consider some of the areas that you have read about in the last few lessons (food, social habits etc). Efter att ha läst mycket om andra personers upplevelser i sverige, vill jag at ni föreställa er att ni bor en kortare period i landet. Du ska skriva ett brev hem till en kompis eller släkt som beskriver dina upplevelser. Se till att du beskriver minst fem kulturella företeelser som du upplevde som annorlunda jämfört med hemlandet. Om du kör fast, tänk på de olika områden vi har diskuterat nyligen (mat, social beteende mm).

Innehåll

Important!

After you have written your letter I would like you to read through the grading matrix for this task.

After you have carefully checked what you should do to complete this task, I would then like you to grade your final work. Write then a couple of sentences explaining why you have given yourself this grade.

 

Avsnitt 1

Requirements:

At least one page

Times New Roman size 12

1.5 spacing.

Correct letter formulation

 

Krav:

Minst en sida

Times New Roman storlek 12

1.5 rad avstånd

Anpassad brev formulering

Matriser

Ml
Culture clash letter

E
C
A
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skriva
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Skriva
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Kulturella företeelser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Kulturella företeelser
Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.