Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vi gör en ljusstake i metall i år 8

Skapad 2014-09-17 15:06 i Irstaskolan Västerås Stad
Metallslöjd, år8 ht 2016
Grundskola 8 Slöjd

Du kommer under detta arbetsområde få utforska materialet metall. Du kommer få prova på olika hantverkstekniker, både moderna och traditionella (med lång historia). Vi kommer att ha genomgångar i grupp. Exempel på tekniker är lödning,nitning, drivning, blockning,metallsvarvning,sågning,borrning,filning,klippning, färgning mm. Du har i uppgift att tillverka en ljusstake.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 

 • Du kommer att få arbeta efter en arbetsbeskrivning 
 • Du kommer att få träna på att såga/klippa/fila/borra och slipa metall m.m.
 • Du dokumenterar ditt arbete digitalt varje lektion för att slutligen kunna redovisa ditt arbete.
 • Redovisningen gör du i keynote eller pages, följande punkter ska finnas med. 
 • Vad har du gjort?

 • Hur har du planerat ditt arbete?  

 • Vilket, vilka material  har du använt dig av?

 • Vilka verktyg, maskiner har du använt?

 • Vilka tekniker  har du använt dig av?

 • Vilka problem har uppstått?

 • Hur har du löst dom?

 • Det praktiska arbetet ska vara färdigt den9/12
 • Den skriftliga redovisningen skall lämnas in senast 9/12

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Matriser

Sl
Bedömningsmatris slöjd 7-9

E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål i olika material
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
utvecklat och relativt väl i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven
Pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen
Bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: