👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första civilisationerna

Skapad 2014-09-17 17:24 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Historia
Vi kommer i historia under första hälften av teminen lära oss mer om hur de första civilisationerna växte fram på olika platser i världen. Vi tittar på hur det gick till när människan gick från kringvandrande samlare och jägare till att bli bofasta. Speciellt fokus kommer under området ligga på sumerernas samt de gamla egyptiernas högkulturer och dess framväxt. Detta avsnitt i So:n är en del av höstens tema: Civilisation(er).

TEMAT för åk 7 under hösten är just civilisationer vilket innebär att eleverna kommer stöta på liknande delar i flera ämnen.

Innehåll

Genomförande/material

Momentet håller på mellan v34-43 och kommer innehålla följande delar:

Föreläsning/genomgång: https://docs.google.com/presentation/d/1Z_5VgRjvnvjDYs9zZhsCPggIWY5xkQe7Ut8THuGBy-Y/edit#slide=id.p

Inspelat material: Genomgång - Mesopotamien https://www.youtube.com/watch?v=VaaY_BDm_ZQ&feature=youtu.be

Genomgång - Egypten https://www.youtube.com/watch?v=fXdMxlAJEj4&list=UUTmDHYsCF0FtxfUGxlPiTcA

Gleerups (e-bok) www.gleerupsportal.se: Kapitlet som heter Antikens världar

SO-S Historia 2 (lärobok) s. 5 - 25

Film: Vi kommer att se två filmer om 1. Mesopotamien och 2. Det gamla Egypten tillsammans i klassen. 

Begrepp (film): https://www.youtube.com/watch?v=p4Rmczx0MoA&feature=youtu.be

 Fördjupningsfrågor + svar & kunskapskraven i en presentation: https://docs.google.com/presentation/d/19Y5seRD9jGH4q0bg_Lr7cIPjuWVCSRQ7T7GWT5LLufg/edit#slide=id.p

 

Genomförande: Genom föreläsningar, eget arbete, film och samtal kommer klassen arbeta för att tillägna sig den kunskap och de förmågor som framgår nedan (se syfte & centralt innehåll). Examinationen sker genom ett begreppstest samt ett grupparbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9