Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd klädsömnad åk 6

Skapad 2014-09-18 08:01 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna får sy ett par shorts eller joggingbyxor. Till sin hjälp har de en arbetsbeskrivning samt muntliga genomgångar.
Grundskola 6 Slöjd
Hur vi klär oss är ett sätt att kommunicera med vår omvärld. Du får sy ett eget klädesplagg och kan ge det ett alldeles speciellt eget uttryck.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Undervisningens innehåll-vad?

Undervisningens innehåll-hur?

 • Du kommer att sy ett par byxor / shorts efter en arbetsbeskrivning.  Färg och material väljer du själv beroende på användningsområdet.
 • Inspiration kommer att ges i form av mönster, bilder, foto och uppsydda modeller.
 • Under arbetets gång kommer din lärare att ha muntliga genomgångar som du förväntas ta del av.
 • Du uppmuntras att diskutera olika problem som du ställs inför med dina klasskamrater. Tillsammans eller enskilt hittar ni olika lösningar som kan prövas.
 • Du lägger vikt vid att lära dig rätt begrepp både när det gäller verktyg och olika moment.
 • Ditt arbete kommer att dokumenteras i en slöjdbok. Denna kommer att vara med i bedömningen.
 • Ett teoretiskt och praktiskt prov kommer att genomföras under terminen.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid varje arbetstillfälle, genom inlämning av loggboken, vid ett provtillfälle samt när arbetsområdet är avslutat.

För att utveckla dina förmågor måste du göra följande

 •  Vara aktiv under lektionerna.
 • Vara delaktig i genomgångarna vi har.
 • Diskutera problem som uppstår under arbetets gång.
 • Skriva i din slöjdbok och reflektera över vad du nar lärt dig.
 • Kunna använda slöjdspecifika begrepp, t ex måttagning,  mönsterutläggning, trådrakt, sömsmån, trikåtyg och trikåsöm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: