Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 3-4

Skapad 2014-09-18 19:37 i Tallbacksskolan Tierp
Arbeta med Sveriges natur och kulturlandskap.
Grundskola F – 9 Bild Geografi
Under höstterminen 2020 kommer vi att läsa om vårt land, Sverige. Vi kommer att analysera och fundera varför vi bor där vi bor och hur det ser ut i vårt avlånga land.

Innehåll

Övergripande mål - långsiktiga mål

 • Kunna analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av Sverige
 • Undervisningen ska ge kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn och lägesrelationer på bl.a. landskap, sjöar, öar, älvar och städer.
 • Genom att arbeta med olika typer av bilder kunna utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga          

 

Centralt innehåll - arbetsområde

 • De svenska natur och kulturlandskapen
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt några orter, berg, hav och vatten i Sverige
 • Kartan och dess uppbyggnad
 • Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

 

Arbetssätt - undervisningen

 • Gemensamma diskussioner i klassen om platser eleverna har besökt.
 • Se filmer om Sveriges landskap och svara på frågor efter filmen.
 • Vi kommer att läsa faktatexter och besvara frågor.
 • Du får hem en Sverigekarta med landskapen, så du kan träna hemma på placeringen av landskapen. Vi planerar in ett förhör efter novemberlovet. 
 • Vi kommer att se filmer om minnesträningsteknik och en film en annan klass har spelat in om Sveriges landskap.
 • Vi tränar på internet; Seterra - Sveriges landskap.
 • Vi jobbar med att tillsammans på bildlektionerna skapa en film om Sveriges landskap som hjälper oss att minnas landskapen.
 • Du skriver en storyboard med din grupp om era landskap som text eller bildserie.
 • Du agerar och filmar ditt landskap tillsammans med din grupp.
 • Vi hjälps åt att redigera filmen i Movie Maker och lägger på text och ljud.

 

 Bedömning och kunskapskrav

 • Du ska visa att du kan leta reda på fakta genom att läsa en Atlas.
 • Du kan använda några geografiska begrepp (tex. bukt, sjö, kust, älv, å, vik, kulle .....) 
 • Du kan beskriva några enkla samband. T.ex. varför det är glest befolkat i norra Sverige jämfört med södra Sverige, skillnad mellan stad/landsbygd....
 • Du ska kunna sätta ut några av Sveriges landskap på rätt plats på Sverigekartan.
 • Du ska kunna samarbeta med din grupp kring att skapa er del av filmen, genom att diskutera, komma med idéer, planera och genomföra er del i filmen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: