Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Teknisk utveckling och uppfinnare åk 4-6

Skapad 2014-09-18 21:29 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Människans behov av att förstå sin omgivning och att lösa problem har gett oss en teknisk utveckling som lett till både telefoner och iPads. Hur kommer det sig att människan lyckats med detta? För att förstå det behöver vi gå tillbaka ända till stenåldern!
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Teknik Fysik
Många uppfinningar har gjorts under årens lopp och maskiner och lösningar har utvecklats och blivit ännu mer användbara för oss människor. Vi gör en resa in i teknikens och uppfinnarnas värld från stenåldern fram tills idag... och kanske är ni mellanstadieelever framtidens uppfinnare och utvecklare. Problem som vi behöver lösa kommer alltid att finnas.

Innehåll

Efter arbetet med detta område ska du:

* känna till några historiska uppfinningar som varit viktiga för vår tekniska utveckling

* känna till de olika faserna för teknisk utveckling

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att arbeta med:

* boken "Vägen genom T", högläsning och

* jobba med faktadelen i boken genom tankekartor och teckningar

* arbeta med tekniska uppdrag på lite olika sätt

Såhär visar jag att jag kan

Under åren kommer du att få:

* göra film/bild om någon av uppfinnarna i boken

* lösa uppdrag som du ställs inför

* Skriva om det du lärt dig på lärloggen här i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: