Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk. 4-6 Läsår 18-19

Skapad 2014-09-19 08:21 i Maria Parkskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet bild. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter tre nivåer.
Grundskola 4 – 6 Bild

Innehåll

Syfte

 • Ha kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

 • Behärska olika metoder, material och uttrycksformer.

 • Uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

 • Lära sig att kritiskt granska olika bildbudskap och att utveckla kunskaper om bilder i olika kulturer.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Centralt innehåll

Bildframställning - Framställning av berättande och informativa bilder. - Fotografering samt redigering i datorprogram.

Redskap för bildframställning - Verktyg för teckning, trycktekniker, måleri samt arbete med fotografering.

Bildanalys -Samtala, berätta och skriva om bilder.

Elevens mål

Du ska kunna framställa olika sorters bilder.

Du ska kunna använda dig av olika tekniker i ditt skapande.

Du ska kunna berätta om dina bilder för andra.

Du ska känna till några konstnärer.

Så här ska vi arbeta

 • Vi arbetar med olika tekniker

 • Vi använder olika verktyg för bildframställning

 • Vi tittar på olika typer av bilder och samtalar kring dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
BILD bedömningsmatris, skolår 4-6

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunicera med bilder
 • Bl
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk utifrån egna erfarenheter, upplevelser och åsikter.
Hantera tekniker, verktyg och material
 • Bl
Eleven kan på ett enkelt sätt/med handledning använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett fungerande sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett fungerande, varierat och idérikt sätt använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa bilder.
Eleven kan på ett enkelt sätt/med handledning kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Eleven kan på ett fungerande sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Eleven kan på ett fungerande, varierat och idérikt sätt kombinera några olika bildelement för att skapa olika uttryck.
Från idé till slutprodukt
 • Bl
Eleven kan med stöd utveckla och formulera idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Eleven kan delvis med stöd utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan självständigt utveckla och formulera egna idéer och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
Eleven kan med stöd presentera sina bilder.
Eleven kan delvis med stöd presentera sina bilder.
Eleven kan självständigt presentera sina bilder.
Eleven kan med stöd ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan delvis med stöd ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan självständigt ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Bildanalys
 • Bl
Eleven kan med stöd tolka bilder och beskriver med hjälp uttryck, innehåll och funktion.
Eleven kan delvis med stöd tolka bilder och beskriver med viss användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.
Eleven kan självständigt tolka bilder och beskriver med god användning av ord och begrepp inom bildområdet uttryck, innehåll och funktion.

Bl
BILD kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
E
C
A
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kom-municerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnes¬områden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dessutom kan eleven pre¬sentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren¬heter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: