👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott åk1 - ht 2017

Skapad 2014-09-22 08:43 i Nyhemsskolan Halmstad
LPP Nyhemsskolan, Halmstad
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Ge eleverna möjlighet av att känna glädjen av att röra sig allsidigt i olika fysika sammanhang i grupp och individuellt.

Innehåll

Analys

Vi arbetar utifrån de delmål som står i Lgr 11.

Syfte/mål

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 

Central innehåll

 

 

Konkretisering av mål

Eleverna kommer att:

 • Öka sin grovmotoriska färdigheter
 • Öva på att känna takt och rytm, samt röra sig till musik
 • Bli bekanta med ord som gäller inom grovmotoriken, samt kunna benämna regler och lekar.
 • Veta vilka regler som gäller för deras och andras säkerhet vid idrotten och vid olika lekar.
 • Aktivt delta i lekar

Bedömning

* Eleven deltar utifrån sin egen förmåga och tar ansvar för sin insats.

* Elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika övningar med och utan boll.

* Elevens förmåga att med hjälp av säkerhetstänk och hänsynstagande förebygga skador.

Genomförande

Eleverna kommer att få:

  • Leka lekar med och utan boll
  • Fysisk aktivitet till musik t.ex. friskis
  • Öva takt och dans
  • Sätta ord på olika regler och lekar, samt benämna begrepp för saker och aktiviteter i idrottsalen.
  • Samtala om säkerhet i idrottsalen och vid olika lekar och rörelseaktiviteter.
  • Göra olika motorikbanor
  • Fysisk aktivitet ute

 

Uppgifter