Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2014-09-22 08:51 i Ugglums skola Partille
I den här kursen lär sig eleverna att kliva utanför sin "comfort zone" och våga använda sitt kroppspråk och sin röst för att förmedla sitt budskap.
Grundskola 8 – 9 Engelska

Arbetet inleds med att vi går igenom argumentationsteknik. Vi går igenom de tre olika delarna Logos-, Pathos- och Etosargument. Vi pratar om vikten av att vara engagerad och påläst i sina muntliga presentationer. Vi kommer att på olika sätt arbeta oss fram mot målet som är en paneldebatt tre mo tre, vilken även är detta områdes kunskapskontroll.

Innehåll

Del 1 Hylla en kompis

Bestäm syftet med talet. Ska din vän bli vald till president eller ska du försöka övertyga en jury om att välja just honom eller henne till ett fint pris? Du ska i vilket fall som helst framför klassen hylla din kompis så mycket att de skulle vilja välja just honom eller henne. Ljug hur mycket du vill. glöm inte att berätta om någon svaghet hos kompisen som du genast vänder till att faktiskt vara en fördel i detta valet. Glöm inte tänka på mottagaren av hyllningstalet. Det finns ju ingen anledning att tala om hur snygg din vän är när det är presidentvalsjuryn som sitter framför er. Denna presentation sker muntligt i helklass.

Del 2 Argument-Motargument

Denna skriftliga uppgift sker på gruppnivå. Ni ska komma på minst tre argument och motargument till följande ämnen. Glöm inte att dela dom med mig.

Elever måste få röka på skolan

Cafeterian bör sälja godis

Dödsstraff borde införas i Sverige

Det är bra med skoluniformer

Det är fel att äta kött

Rösträtt vid 16, inte vid 18

Tillåt dödshjälp i Sverige

Man borde få köpa alkohol i Sverige vid 18, inte 20

Legalisera lätta droger

Frivillig skolgång efter sjätte klass

Del 3 Skriv en argumenterande text

Skriv en argumenterande text till mig på en A4 sida

• Börja med att skriva en rubrik, ex ”Jag tycker att…” och presentera
ditt huvudargument.
• Beskriv problemet och tala om varför det är viktigt.
• Vilka argument har du för att det måste bli ändring av problemet?
Minst tre argument.
• Bemöt dina egna argument med motargument. T.ex. Det är viktigt
att ha betyg från årskurs 3 eftersom barn och föräldrar då vet
hur det går för barnen i skolan. (=ditt argument) Det finns vissa
som menar att betyg från årskurs 3 ökar pressen på barnen så
att de mår dåligt och presterar sämre. (=ett motargument) Då vill
jag bara påpeka att alla undersökningar visar att barn som får
betyg tidigt i skolan blir mer studiemotiverade. (=ditt svar på
motargumentet)
• Gör en effektfull avslutning där du återigen upprepar ditt problem och
ditt huvudargument.
Dela på google med mig

 

Del 4 Pardebatt

2 och 2 får ni ämnen som ni ska debattera. Förbered er genom att fundera ut vad ni ska göra för att besegra motståndarsidans motargument. Hur kliver ni utanför er comfort zone och använder kroppsspråk och retorik för att stärka era argument?

Exempel på ämnen är:

 Vi borde förbjuda skönhetsoperationer

Vi tycker att man borde tillåta försäljning av mänskliga organ

Vi borde tillåta mänsklig kloning

Reality shows på TV gör mer skada än nytta 

Skolan borde börja tidigast 10.00

Inför en sockerskatt så vi inte får i oss så mycket socker

 

 

Del 5 Kunskapskontroll Paneldebatt

I grupper om tre ska ni förbereda er på bästa sätt med argument och motargument, slå sönder motståndarsidans argument och förbered er retorik och kroppsspråk. Klassen kommer lyssna och ge feedback på hur bra ni använder er av ovanstående under debatten. Eftersom det är detta som är kunskapskontrollen så är det verkligen viktigt att du förbereder dig på bästa sätt och gör så bra ifrån dig som möjligt då jag betygsätter denna del. Jag fördelar ämnena!

Matriser

En
Tala - Interaktion [VT14]

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
F
E
C
A
formulera sig och kommunicera i tal,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig ENKELT och BEGRIPLIGT samt I NÅGON MÅN ANPASSAT till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig TYDLIGT och MED VISST FLYT samt MED VISS ANPASSNING till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig TYDLIGT och MED FLYT samt MED VISS ANPASSNING till syfte, mottagare och situation.
använda språkliga strategier för att göra sig förstådda
Dessutom kan eleven välja och använda sig av I HUVUDSAK FUNGERANDE strategier som I VISS MÅN LÖSER PROBLEM i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av FUNGERANDE strategier som LÖSER PROBLEM i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av VÄL FUNGERANDE strategier som LÖSER PROBLEM i och förbättrar interaktionen OCH FÖR DEN FRAMÅT PÅ ETT KONSTRUKTIVT SÄTT.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: