👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lambda åk 1

Skapad 2014-09-22 10:40 i Gläntanskolan Helsingborg
Pedagogisk planering i svenska för årskurs 1.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska Lambda åk 1

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Under år 1 ska du lära dig att känna igen bokstäverna. Du ska veta hur de låter och hur du formar dem. Du ska även lära dig att sätta ihop bokstäverna till ord och sedan kunna koppla ihop orden till meningar.

Du ska lära dig att läsa och skriva enkla texter.

Du ska även öva dig på att lyssna och tala i olika situationer.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • tala så att andra förstår
 • samtala 
 • läsa och förstå det du läser
 • skriva så att andra förstår
 • söka information

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • tala så att andra förstår
 • samtala
 • läsa och förstå det du läser
 • skriva så att andra förstår
 • söka information

 

Bedömning kommer att göras

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Svenska åk 1-3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • Sv
Jag berättar och beskriver med enkla ord. Jag behöver hjälp med att få en "röd tråd" i det jag berättar. Jag tar ibland hjälp av bilder när jag berättar och beskriver.
Jag berättar och beskriver klart och tydligt. Det finns en enkel "röd tråd" i det jag berättar.
Jag berättar och beskriver klart och tydligt och använder ord som hör till ämnet. Det finns en "röd tråd" i det jag berättar. Jag kan förklara vad jag tycker och tänker.
Jag berättar och beskriver på ett tydligt sätt sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Det finns en tydlig "röd tråd" i det jag berättar. Jag utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara på ett mycket bra sätt.
SAMTALA
Föra en dialog med andra
 • Sv
Jag deltar i samtal genom att svara på direkta frågor.
Jag deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor.
Jag inleder och deltar i samtal av olika slag. Jag är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor.
Jag inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Jag är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor. Jag ställer även följdfrågor eller nya frågor för att föra samtalet vidare.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Tolka och förstå text som man läst eller hört.
 • Sv
Jag läser och förstår enkla ord och meningar (eventuellt med stöd av bilder).
Jag läser och förstår det viktigaste i tydlig och enkel text, som till största delen består av vardagliga, vanliga ord. TJÄNSTE-GARANTIN
Jag läser och förstår innehållet i vardagliga texter som är anpassade till min ålder.
Jag läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Jag förstår innehållet även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.
Se kopplingar mellan elevnära texter och sina egna erfarenheter.
Jag behöver hjälp för att kunna prata om och koppla det jag läst till vad jag själv vet och har upplevt.
Jag kan prata om det jag läst och koppla det till vad jag själv vet och har upplevt.
Jag kan prata om det jag har läst och koppla ihop det med faktakunskaper och mina egna erfarenheter. Jag förstår att andra kan har andra tankar, kunskaper och erfarenheter som gör att de "tolkar" det lästa på ett annat sätt.
Jag jämför och drar slutsatser kring det jag läst genom att använda mina egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Samtala kring texter*
Jag återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. .
Jag kan i stort sätt på egen hand återberätta delar av textens innehåll.
Jag återberättar på egen hand viktiga delar av textens innehåll och berättar tydligt hur händelserna och innehållet hänger samman.
Jag återberättar på egen hand sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll, samt drar slutsatser om innehållet. Jag "läser mellan raderna” och förstår vad författaren menar utan att det står i texten. Jag förstår poängen i texters innehåll.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Jag uttrycker mig på ett enkelt sätt så andra förstår. Jag kan skriva korta enkla meningar, t.ex. skriva ord till bilder och korta texter. TJÄNSTE-GARANTIN
Jag uttrycker mig klart och tydligt genom att skriva korta texter. Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Jag skriver så att andra förstår. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i din text. (Början - handling - slut)
Jag uttrycker mig tydligt med varierade ord och meningar genom att skriva enkla sammanhängandetexter om välkända ämnen så att andra förstår. Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning. Det finns en "röd tråd" i mina texter.
SÖKA INFORMATION
Använda och återge information
 • Sv
Jag söker och använder enkel information från någon av de källor ( t ex böcker och texter) som läraren tagit fram.
Jag söker information i källorna på egen hand och återberättar den.
Jag söker och väljer källor på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt. Jag förklarar varför jag valt just dessa källor.
Jag söker fram lämpliga källor utifrån uppgiften och berättar om informationen på ett tydligt och sammanhängande sätt. Jag funderar över om källan är lämplig att använda för uppgiften.