👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska planering åk 4

Skapad 2014-09-22 11:46 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Engelska
Du kommer att få använda det engelska språket på många olika sätt för att utveckla din förmåga att förstå innehållet i talad engelska, förstå innehållet i olika slags texter, berätta och samtala på engelska och skriva olika slags texter på engelska. Du kommer att få lära dig nya ord och engelska uttryck. Du kommer att få träna på uttal och på grammatik för att bli säkrare på att uttrycka dig i tal och skrift.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med kapitlen i Magic 4, i Class book och i Work book. Vi kommer också att sjunga sånger, läsa olika enklare böcker tillsammans. Vi kommer att skriva olika sorts texter, så som sagor och fakta texter, gå igenom olika delar i grammatiken, öva uttal, göra lyssningsövningar och samtala på engelska.

Bedömning och förväntad kunskap

Du kommer att få visa dina kunskaper genom till exempel:

 • att vara aktiv på lektionerna, svara på frågor, läsa och samtala
 • presentationer
 • skriftliga uppgifter
 • läxförhör och prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Kullaviksskolan: engelska åk 4-6 Lättläst

Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

E
C
A
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.

Välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd

E
C
A
Metod
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.

Uttrycka dig när pratar och skriver

E
C
A
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och situationen.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som läser, till budskapet och situationen.

Anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen och reflektera över kultur och frågor om livet och samhället i länder där man pratar engelska

E
C
A
Anpassa språk/reflektera
Du kan välja att använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja att använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja att använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja att använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja att använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja att använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.