Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

All about me (Spår 1)

Skapad 2014-09-22 12:16 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Utveckla din kommunikativa förmåga genom att berätta om dig själv med fokus på att presentera och uttrycka egna åsikter samt intervjua någon annan elev i klassen.
Grundskola 7 Engelska
Vi vill lära känna varanda och vi var valt brevskrivandet både från lärarna och eleverna. Du kommer att få prata och intervjua klasskamrater. Tillsammans ska vi titta på Life on Scilly där andra ungdomar presenterar sig.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsa brev och övriga texter
 • Skriva brev
 • Prata med klasskamrater
 • Titta på serien Life on Scilly

Vad som kommer att bedömas:

 • Din vilja och förmåga att kommunicera i tal och skrift;
 • Innehållsmässig fyllighet och struktur;
 • Din förmåga att uttrycka ett innehåll på ett begripligt sätt;
 • Din förmåga att begära och ge information;
 • Din förmåga att klart och sammanhängande berätta om/redogöra för något;
 • Dina strategier - förmåga att "ta sig rund" språkliga problem, t.ex. genom omformuleringar och förklaringar;
 • ledighet och flyt i språket;
 • Ditt ordförråd, idiomatisk, meningsbyggnad, grammatik (omfång, korrekthet och variation)
 • Din stavning.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • delta aktivt både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • skriva brev
 • muntliga övningar
 • hörövningar

Arbetsmaterial: 

 

1. Anette's letter: https://docs.google.com/a/edu.ludvika.se/document/d/1xcABefFNVwSmSN8nbEIty8fzXHa0fSFGqY_pNQtJWLI/edit?usp=sharing 

2. Rosana's letter: https://docs.google.com/a/edu.ludvika.se/document/d/1L0kFXYSlO3xsrZEOUCSDQVtuUS9uF2dOT30zJoR4O1k/edit?usp=sharing 

3. Me: https://docs.google.com/a/edu.ludvika.se/document/d/1ZtHqU39TDy23vk3ieddy6kV-q0w8qR14yAjBgOrsSPc/edit?usp=sharing 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav Engelska årskurs 7-9

PRODUKTION

*Det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på engelska
E
C
A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
Till exempel genom att korrigera ordval och grammatik.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: