👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 3

Skapad 2014-09-22 14:54 i Nolskolan Ale
Årskurs 3 kommer vi att arbeta med tema kroppen. Under temat kommer vi att lära oss mer om vår kropp. Hur den ser ut, fungerar och vad den behöver för att må bra.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Biologi
Vi ska arbeta med kroppens olika delar både på utsidan och insidan av vår kropp. Vi kommer att upptäcka med våra sinnen och lära oss mer om dem. Vad och hur gör vi för att vår kropp ska må bra?

Innehåll

Innehåll

När arbetet är avsluta ska eleven ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer under arbetet att:

 • göra tankekarta
 • titta på film
 • ha genomgångar
 • göra enklare undersökningar
 • läsa och skriva faktatexter
 • uppleva med dina sinnen

Bedömning

 Efter slutfört arbete bedömer jag:

 • Din förmåga att muntligt och skriftligt berätta om kroppsdelar, deras funktion och dina sinnen.
 • Din förmåga att berätta sambandet mellan mat, motion och hälsa och hur dessa påverkar din hälsa.
 • Din delaktighet och din förmåga att genomföra ett experiment.

Bedömningen gör jag genom att:

 • Läsa igenom dina texter.
 • Samtal kring förståelsen.
 • Iakttagelser under arbetets gång.