👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2014-09-23 10:45 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna.
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att få lära dig mer om Norden och få följa med Holger och Mortensen på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, befolkning, storlek, flagga och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Målet med undervisningen:

 • Du ska kunna använda och förstå kartan.
 • Du ska kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
 • Du ska förstå hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. 
 • Du ska utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.Så här jobbar vi

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker och på nätet
 • söka efter och analysera information i kartor
 • förklara geografiska begrepp
 • göra ett kunskapsprov


 

Detta kommer bedömas:

Dina kunskaper om:
- sambanden mellan ländernas naturresurser och hur befolkningen är fördelad
- Nordens namngeografi

Hur du:
- använder geografiska begrepp
- kan undersöka omvärlden och använda kartor och andra geografiska källor

Du visar dina kunskaper genom att berätta och beskriva, muntligt och skriftligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6