👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, djur och natur år 17/18

Skapad 2014-09-23 14:21 i Åsaskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att jobba med året och årstiderna. Under ett år kommer vi följa årstidsväxlingar i naturen och djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att observera och mäta förändringar i naturen t ex årstidsväxlingar, djur och växters livscykler.
Du ska utveckla din förmåga att sortera och artbestämma djur och växter.

Bedömning - vad och hur

Vad:
Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • redogöra för förändringar i naturen under året
 • ge exempel på livscykler hos några djur och växter
 • namnge några djur och växter
 • sortera djur och växter efter egenskaper
 • dokumentera dina observationer
Hur
 • Jag lyssnar när du samtalar om det du lärt dig
 • Jag tittar på dina texter och bilder som du gör i arbetet med detta tema

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:
 • vi är ute i naturen och gör observationer och samlar in material
 • vi tittar på film
 • vi ritar och skriver om våra observationer
 • vi arbetar enskilt och i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3