Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2014-09-23 14:33 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 5 Historia

Medeltiden har en stor plats i Sveriges historia. Det är en tid då mycket förändras, kristendomen tar form och det finns både kungar och riddare men de flesta är fortfarande bönder som odlar jorden. När medeltiden börjar finns nästan inga vikingar längre. De flesta har slutat tro på gudarna Tor, Oden och Frö. Man har börjat gå i kyrkan och man ber till Jesus och Jungfru Maria. Det var också en tuff tid för många människor.

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet är att få en historisk referensram,  för att kunna reflektera över sin egna och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv. Syftet är också att eleven ska lära sig att använda historiska begrepp när de ska analysera hur historia ordnas, skapas och används.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll - Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi kommer att titta på "Med Ahmed i medeltiden" och utifrån programen gemensamt sammanfatta samt gå igenom begrepp och händelser som kommer upp. Vi kommer att  ha genomgångar där vi går igenom det centrala innehållet och diskuterar utvecklingen, orsaker, konsekvenser kring olika händelser samt historiska begrepp. Här utgår vi från kurslitteraturen och filmerna.  Bedömningen sker kontinuerligt i diskussioner, utvärderingar, olika frågeställningar och genom muntliga förhör. Vi avsluta arbetet med att eleven får själv välja område att fördjupa sig i samt hur det ska redovisas

Matriser

Hi
Historia år 4-6

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: