👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen på vintern

Skapad 2014-09-25 15:23 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 – 9 Teknik Historia Biologi
Vi arabetar med kp 4 i boken Koll på No.

Innehåll

Till dig som elev:


Fast det är kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv i naturen. Naturens växter och djur har utvecklat olika sätt för att klara den kyliga och snöiga vintern i norr. En del djur, som fåglar flyttar till varmare länder, men hur överlever de djur som stannar? Hur hittar de mat på vintern och hur håller de sig varma? Vilka fåglar stannar i Sverige? Hur klarar olika växter kylan? Nu ska du få veta mer om hur naturen fungerar på vintern.


Mål

När du har arbetat färdigt med det här avsnitten så ska du:

- kunna ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern

- kunna förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

- kunna ge exempel på hur olika växter klarar vintern

- kunna namnge några av våra vanligaste fåglar

- kunna förklara vad vinterdvala, anpassningar och migration är


Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer du att:

- se filmen: "Hur djuren klarar vintern"

- läsa texter ur boken "Koll på no 4" samt göra tillhörande arbetsuppgifter

- lyssna på din lärare som berättar och förklarar

- diskutera i par och grupp olika begrepp och dess betydelse


Redovisningsform


För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- få visa i diskussioner i både stor och liten grupp hur du kan resonera och visa förståelse 

- göra ett skriftligt test (med möjlighet till muntligt)

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
    Bi