Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och det svenska statsskicket.

Skapad 2014-09-25 15:57 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Vart fjärde år är det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. Under detta arbete kommer vi att arbeta med och lära oss mer om demokrati och hur om hur Sveriges politiska system ser ut. vi kommer att lära oss om hur det går till vid ett val.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Vart fjärde år år är det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. Under detta arbete kommer via att arbeta med och lära oss mer om demokrati och hur om hur Sveriges politiska system ser ut. vi kommer att lära oss om hur det går till vid ett val.

Innehåll

syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh  E 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  C 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Vad ska vi lära oss

Under det här arbetsområdet kommer du att träna på följande:

Du ska utveckla kunskaper om och förstå vad demokrati är och vad det går ut på. Du ska utveckla kunskaper om skillnaden mellan demokrati och diktatur, du ska utveckla din analytiska förmåga och granska olika politiska perspektiv.

Du ska även utveckla kunskaper om:

 • Vad demokrati är 
 •  Skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • Det politiska systemet. Vad gör riksdagen? Hur utses riksdagen? Hur fungerar riksdagens arbete? Vad gör regeringen? 
 •  De politiska partierna i Sverige.
 • Hur ett politiskt val går till.

Hur ska vi arbeta

 här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att titta på Urs programserie om demokrati och vem bestämmer. Utifrån dessa program kommer vi sedan att diskutera och analysera demokratiska frågor. Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. vi kommer att ha muntlig redovisning av Sveriges politiska partier. Under arbetets gång kommer du att få skriva och berätta om vad du själv tycker om fria val och om vad demokrati betyder för dig. 

Vi kommer att ha

 • Diskussioner
 • Muntlig redovisning 
 • grupparbete

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva och visa vad demokrati innebär
 • beskriva skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • beskriva hur Sverige styrs, vilka partier som finns och lite vad de står för, samt hur ett val går till.
 • ta ställning och argumentera för dina och andras ståndpunkter.
 • i en grupp kunna diskutera och debattera.
 • muntligt och digitalt redovisa.


Hur kommer jag att bedöma din förmåga :

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar, redovisar och debatterar i grupp kring vad du har lärt dig.
 • Jag observerar hur du utför dina uppgifter och hur du agerar tillsammans med dina klasskamrater.
 • Jag läser dina texter och ger muntlig och skriftlig respons.

Arbetstid

Arbetet kommer att sträcka sig över 8 veckor.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: