Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden (Åk 4)

Skapad 2014-09-25 18:45 i Hamreskolan Västerås Stad
I det här arbetsområdet "Vikingatiden" utvecklar du dina förmågor att analysera, kommunicera, hantera information, använda begrepp och tolka, värdera samt resonera kring bland annat människors levnadsvillkor, skriftspråk, handel och religion.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska Historia
Hur var det att leva på vikingatiden? Hur bodde man och varför så? Vad arbetade man med? Vad trodde vikingarna på och hur trodde de att världen kommit till? Hur var det att vara barn under den här tiden i jämförelse med idag? Vad var ett vikingatåg, och var samt varför reste vikingarna?

Detta är en del av de frågor som du kommer att få utveckla dina förmågor kring i det här arbetsområdet - Vikingatiden.

Innehåll

Undervisningens aktiviteter och syfte

Du kommer att fördjupa dina kunskaper om vikingatiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Läsa skönlitteratur med anknytning till vikingatiden.
 • Se på filmer för bredare och fördjupad kunskap och förståelse.
 • Formulera dig muntligt och skriftligt.
 • Redovisa i form av text och bild.

Du kommer att utveckla dina förmågor och få större samt djupare kunskap och förståelse om vikingatiden genom att arbeta enskilt och i grupp, skriftligt och muntligt. Du kommer också att ha en skriftligt individuell uppgift i slutet på arbetsområdet.

Centralt innehåll och mål

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan:

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; hur man bodde och varför, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut.
 • Berätta om vikingarnas skriftspråk
 • Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.
 • Redogöra för vikingarnas religion och världsbild, samt känna till några av de gudar som vikingarna tillbad.
 • Redogöra för hur och varför kristendomen kom till Norden.
 • Använda begrepp som hör till arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv
Vikingatiden (Åk 4)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Liv och samhälle
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om människors levnadsvillkor under vikingatiden. T.ex. hur de bodde och varför, skillnader mellan pojkars och flickors liv, vad män och kvinnor arbetade med.
Du kan beskriva och resonera om människors levnadsvillkor under vikingatiden. T.ex. hur de bodde och varför, skillnader mellan pojkars och flickors liv, vad män och kvinnor arbetade med.
Du har goda kunskaper och kan beskriva och utförligt resonera om människors levnadsvillkor under vikingatiden. T.ex. hur de bodde och varför, skillnader mellan pojkars och flickors liv, vad män och kvinnor arbetade med.
Vikingarnas resor
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till något om att och hur vikingarna reste ut i världen. Du kan på ett enkelt sätt förklara och resonera kring varför de reste.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och kan resonera om vad resorna innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Spår från vikingatiden
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är och på ett enkelt sätt visa på någon likhet och skillnad mellan olika skriftspråk i olika tider och/eller jämföra hur skriftspråket utvecklats.
Du kan berätta vad runor är och visa på vissa likheter och skillnader mellan olika skriftspråk i olika tider och/eller jämföra hur skriftspråket utvecklats.
Du kan berätta vad runor är och visa på likheter och skillnader mellan olika skriftspråk i olika tider samt jämföra hur skriftspråket utvecklats.
Kristendomens införande
Känna till hur kristendomen kom till Norden och vikingatiden tog slut.
Du kan kortfattat redogöra för och enkelt resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden.
Du kan redogöra för och resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden.
Du kan redogöra för och resonera kring hur, när och varför kristendomen infördes i Norden samt resonera kring betydelsen av kristendomens införande på vikingatidens samhälle.
Religion och världsbild
Känna till vikingarnas religion och världsbild.
Du känner till någon asagud och berätta om hur vikingarna trodde att världen kom till.
Du känner till några asagudar och kan berätta om hur vikingarna trodde att världen kom till och jämföra det med vad vi generellt tror idag.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem och kan berätta om hur vikingarna trodde att världen kom till samt om några myter och jämföra det med dagens religion och världsbild.
Historiska begrepp
Kunna begrepp och förstå dem samt sätta in dem i ett sammanhang.
Du känner till några begrepp som används för att beskriva vikingatiden och använder dessa på ett i huvudsak fungerande sätt i tal och skrift.
Du känner till begrepp som används för att beskriva vikingatiden och använder dessa på ett relativt väl fungerande sätt i tal och skrift. .
Du känner till begrepp som används för att beskriva vikingatiden och använder dessa på väl fungerande sätt i tal och skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: