👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 1-3

Skapad 2014-09-25 21:27 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Kan man lära sig att inte går vilse? Ja! Genom att lära sig hur man använder en karta... Att veta var man är ger trygghet och ökad självkänsla. För att kunna utnyttja Sveriges unika allemansrätt är det bra att kunna använda en karta.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss att orientera i närmiljö och enkla kartors uppbyggnad.

Med andra ord;

 • Karttecken,
 • Hur kartor är gjorda 
 • Orientera på platser där ni hittar, tex. skolgården.

Hur ska vi lära oss detta?

 Lära oss känna igen olika karttecken med hjälp av bla lekar. Vi kommer att träna på att passa kartan, dvs. vända kartan åt rätt håll.

Vad som kommer att bedömas:

 Hur du använder dig av de karttecken du fått lära dig.

Din förmåga att orientera dig i känd miljö.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt på lektionerna och genom samtal med idrottsläraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Orientering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt