👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från böna till växt, från växt till böna

Skapad 2014-09-27 11:47 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Vi läser om hur fröet blir en växt, hur växten utvecklas, lever och förökar sig. Livscykeln, cellandningen, fotosyntesen, växtens beståndsdelar, pollinering, befruktning och fröbildning
Grundskola 4 Biologi
Kidneyböna blir till växt. Vi förstår växters livscykler och hur vi kan leva "grönare".

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

  • Veta hur en böna ser ut och vilka förutsättningar den har samt kunna beskriva hur den växer.
  • Förstå och på ett enkelt sätt kunna förklara fotosyntesen.
  • Kunna en blommas olika delar: kronblad, foderblad, ståndare, knapp, pistill, märke, stjälk och rot.
  • Förstå något om hållbar utveckling. Hur vi kan leva "grönare" och hur vi kan rikta vårt levnadssätt så det gynnar både oss människor och den natur vi lever av och i.

Du ska också:

  • Kunna göra egna undersökningar utifrån en given planering och visa att du i detta arbete genomför momenten på ett säkert och fungerande sätt.
  • Kunna dokumentera det du iakttar både i ord och tabell.
  • Formulera enkla frågeställningar och ge förslag på sätt att undersöka dessa.

 

Undervisning

Du kommer att få...

...följa ett frö och se hur det utvecklas till växt. 

Vi ska också:

  • Studera en växts olika delar.
  • Iakta, läsa, rita, dokumentera och berätta. 
  • Se film

Bedömning

Dina kunskaper om arbetsavsnittet bedöms genom en avslutande reflektionsuppgift.

Matriser

Bi
Från böna till växt, från växt till böna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.