Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

so åk 1-2 (år 2)

Skapad 2014-09-29 10:14 i Harbo skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss om hur vi ska fungera tillsammans i familjen, skolan och samhället. Vi jämför förr och nu.

Innehåll

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

I undervisningen i so detta läsår ska eleverna bl.a. utveckla kunskaperna om barns rättigheter, regler och kamratskap, göra jämförelser förr och nu.

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

Du kommer att få undervisning om:

- kamratskap, olika regler och demokrati

- FN:s Barnkonvention

- jämföra familj och skola förr och nu

- mentala och fysiska kartor i hemorten

 

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Du kommer att få:

- se på filmer

- göra grupparbeten

- samtala, diskutera och resonera

- analysera och reflektera

- redovisa arbeten

- rita, skriva och läsa

- göra demokratiska val

- göra intervjuer och få besök av någon äldre person

- göra en skolgårdsorientering

- ha klassråd

 

Det här ska bedömas:

Kamratskap, olika regler och demokrati:

- Du kan prata om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs. 

- Du kan beskriva hur ett demokratiskt möte/val går till.

FN:s Barnkonvention:

- Du kan ge exempel på vad barn har för rättigheter i skolan och hemma.

Familj och skola förr och nu:

- Du kan jämföra hur livet i skolan och hemmet var förr med hur det är nu.  

 

Mentala och fysiska kartor i hemorten:

- Du kan hitta till olika platser på skolgården med hjälp av en karta.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3

Matriser

SO
so åk 1-2 (år 2)

Du har visat att du:
kan prata om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
kan beskriva hur ett demokratiskt möte/val går till.
kan ge exempel på vad barn har för rättigheter i skolan och hemma.
kan jämföra hur livet i skolan och hemmet var förr med hur det är nu.
känner till kopplingen mellan de nordiska- och antikens gudarnas namn i veckodagar och månader.
kan hitta till olika platser på skolgården med hjälp av en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: