Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2014-09-29 17:28 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med litteraturhistoria ; både svensk och internationell. Vi läser också några texter, som är kopplade till de olika epokerna.

Innehåll

Syfte

  • Läsa och analysera skönlitteratur (---) för olika syften.
  • Formulera sig och kommunicera i (---) skrift.

Centralt innehåll

 

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. (---).
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare i Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Konkretisering

  • Vi går igenom de olika litteraturhistoriska epokerna och deras särdrag. 
  • Vi  läser texter, skrivna av författare som verkade under dessa epoker.

Undervisning/arbetssätt

  • Genomgång av samt läsning om de litteraturhistoriska epokerna.
  • Skriftliga arbetsuppgifter för inlämning.
  • Läsning av samt frågor och diskussioner om några litterära texter.

Bedömning

Bedömning sker med ett skriftligt prov.

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Verket och upphovsmannen
Eleven har britstande förmåga att föra resonemang om verket och dess upphovsman.
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Ny aspekt
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar inte slutsatser slutsatser kring verkets historiska och kulturella sammanhang.
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: