Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Ht 2017 VT 2018

Skapad 2014-10-01 10:23 i Åsaskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A
Grundskola 3 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under höstterminen i 3an kommer vi att arbeta i Matematikboken Favorit matematik med matematikappen Nomp som komplement. Du kommer få lära dig att lösa och komma på egna matematiska problem, välja mellan olika lämpliga räknesätt och räknemetoder för att lösa matematiska uppgifter och problem, och öva på att förklara varför du väljer en viss metod framför en annan. Dessutom kommer du få öva på att använda och förstå matematiska ord och begrepp så att du vågar använda dem för att göra dig förstådd.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • använda och förstå matteord så som exempelvis addition, subtraktion, term, summa, differens, mått, cirekel, kon och enhet
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler så som +, -, =, / 
 • använda och förstå naturliga tal, exempelvis så ska du veta vilka tal som är udda och vilka som är jämna
 • lösa enkla matteproblem
 • beskriva hur du löser en uppgift
 • arbeta utifrån instruktioner
 • göra mätningar med linjal
 • göra undersökningar
 • avläsa och rita enkla tabeller och diagram
 • förstå och rita egna talmönster 
 • avläsa den analoga och digitala klockan


Du kommer att få visa vad du kan genom att jag:

 • lyssnar på dig när du samtalar
 • tittar på hur du löser problem enskilt
 • tittar på hur du löser problem i grupp
 • tittar på dig när du gör dina laborationer och undersökningar
 • ger dig möjlighet att göra olika mattetest, mattespel och redovisningar

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få lära dig genom att:

 • arbeta både enskilt och i grupp
 • arbeta i matteboken
 • använda plockmaterial som pengar, klossar och annat
 • använda matematikappar som exempelvis NOMP
 • utföra undersökningar både inomhus och utomhus
 • spela olika mattespel med dina klasskamrater
 • lyssna och titta på genomgångar på tavlan och via filmklipp från bland annat youtube.

Under arbetets gång kommer du bland annat att få lära dig begreppen:

addition
subtraktion
division 
multiplikation
term
summa
differens
nämnare
täljare
kvot
faktor
produkt
volym
längd
tabell
enhet
positionssystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: