Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering år 7-9 2016

Skapad 2014-10-01 14:25 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Kartkunskap och orientering med allemansrätt

Under denna period kommer vi att fokusera på momentet orientering. Att kunna läsa en karta är viktigt när man t.ex. befinner sig i okänd terräng eller kanske är på semester i en ny stad. I skogen har vi rättigheter och skyldigheter, du kommer att få lära dig vad allemansrätten innebär.

Undervisningens innehåll 

I detta moment kommer vi att varva teori med praktik. Du kommer bland annat att få lära dig hur en karta är uppbyggd, olika karttecken och färger samt hur man passar en karta. Du kommer även att få lära dig hur en kompass fungerar och används (åk 9). De teoretiska kunskaperna kommer du sedan få använda i praktiken genom att orientera i olika terränger såsom Isaks mosse, Bunketorp, Almås och Torrekulla. Vi kommer att prata och diskutera allemansrätten på lektionerna.

Bedömning

 • Använda kartor och andra hjälpmedel
 • Orientera i okända miljöer

Detta kommer att bedömas genom ditt deltagande i orienteringsundervisningen och på friluftsdagen samt ett teoretiskt prov på kartkunskap samt allemansrätten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Kartkunskap och orientering

F
E
C
A
Kartkunskap
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du är på väg mot kunskapskraven för betyg E.
Du har grundläggande kunskaper om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan).
Du har god kunskap om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan).
Du har mycket goda kunskaper om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan).
Orienteringskunskap
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du är på väg mot kunskapskraven för betyg E.
Du orienterar i känd/okänd (beror på årskurs) miljö med viss säkerhet. Du kan med viss hjälp orientera från punkt A - B.
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) med relativt god säkerhet. Du tar de flesta kontroller. Du kan göra vägval beroende på miljöns utseende. Du har relativt god kunskap om kompassens funktion (gäller för åk 9).
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) med god säkerhet. Du tar de flesta kontroller med god precision, snabbhet och säkerhet. Du kan göra vägval beroende på miljöns utseende. Du kan resonera om dina vägval. Du har god kunskap om hur kompassen fungerar (gäller för åk 9).
Allemansrätt
Du är på väg mot kunskapskraven för betyg E.
Du har grundläggande kunskaper om allemansrätt.
Du har god kunskap om vilka regler som gäller i naturen och hur man ska förhålla sig till dem.
Du har mycket goda kunskaper om allemansrätten. Du kan ge förslag på hur man ska använda naturen, för friluftsliv. Du har förståelse för allamansrättens huvudregel "Inte störa inte förstöra".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: