👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi vt-18 åk 9

Skapad 2014-10-02 09:33 i Österslättsskolan Karlshamn
Området behandlar hygien arbetet med livsmedel. KOnsumentekonomi Miljö och livsstil-Hållbar utveckling.
Grundskola 9
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte

 • Att ge eleven möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa,välbefinnande och gemensamma resurser
 • Utveckla kunskaper om konsumtionens villkor-sparande-krediter-lån
 • Ge eleverna förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi
 • Ge eleverna förutsättningar att hantera olika problem och situationer en ung konsument kan ställas inför.

Centralt innehåll

 • Känna till för och nackdelar med handel över internet.
 • Känna till privatpersoners rätt och skydligheter som konsument.
 • Vara väl insatt i vikten av att ha och hur man får en ordnad ekonomi.
 • Känna till vikten av att ingå i en hemförsäkring

Undervisning/arbetssätt

Genom fakta texter. filmer och diskussioner.
Genom praktiskt arbete där eleven får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Bedömning

Elevens förmågor kommer att bedömas både genom
prov,
deltagande i ämnesdisk.
och hur det praktiska arbetet utförs

Se matrisens samtliga förmågor.

Matriser

Hem och konsumentkunskap så7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå4
Väljer tillvägagångssätt
 • Hkk  A 9
Kan ännu inte välja rätt tillvägagångsätt
Kan med viss hjälp tillämpa rätt tillv-sätt
Väljer oftast rätt tillv-sätt
Är säker på tillv.sättet
Matlagningsmetoder
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
Kan ännu ej tillämpa rätt metod
Kan med viss hjälp tillämpa rätt metod
Tillämpar metoden rätt och löser lättare problem
Utför metoden skickligt och har god handlings-beredskap när problem uppstår
Tillaga
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
se ovan
se ovan
se ovan
se ovan
Läsa recept
och följa instruktioner
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
Har ännu inte insett vikten av att läsa recept och följa instruktioner.
Kan med viss hjälp läsa och följa instruktioner
Läser recept och följer instruktioner självständigt
Läser recept och följer instruktioner och kan vidarutveckla dem samt ta egna initiativ.
Planering
 • Hkk  A 9
Inser ännu inte vikten av att planera sitt arbete
Utför arbetet med minimal planering vilket medför tidsbrist och dålig organisation.
Planerar och organiserar arbetet på ett bra sätt.
Planerar arbetet och ser helheten och utför arbetet på ett effektivt och bra sätt
Föra resonemang
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
 • Hkk  A 9
Saknar ännu kunskaper för att föra ett resonemang
För ett enkelt resonemang.
För ett resonemang och ger motiveringar som är grundade på relativt goda kunskaper
För ett resonemang och motiverar sitt handlande utifrån gedigna kunskaper.
Motivera sitt handlande utifrån
miljö,hälsa, hållbar utveckling konsumentköpslagarna.
 • Hkk  A 9
Kan ännu ej på ett sakligt sätt motivera sina val
Har kunskaper för att på ett enkelt sätt motivera sitt handlande
Är insatt i ämnet och motiverar sina val på ett bra sätt
Är insatt i ämnet och motiverar sina val på ett bra sätt och kan se samband och dra egna slutsatser
Ge omdömen
 • Hkk  A 9
Kan ännu ej ge objektiva omdömen
Kan med viss ledning ge ett bra omdöme.
Kan formulera och ge objektiva omdömen.
Kan formulera och ge objektiva omdömen samt använda sig av dem