Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Matematik åk 4-6 - Kort division och multiplikation

Skapad 2014-10-02 14:31 i 0 Åsaka skola Trollhättan
Ett matematikområde som återkommer i varje årskurs 4-6, med fördjupade kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Kunskapskrav (Lgr-11)

 

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att:

 • du får kunskap om matematiska uttrycksformer, multiplikation och division
 • du får förståelse för sambanden räknesätten emellan
 • du ska bli förtrogen med kort division med heltal och decimaltal, samt hur man löser divisioner utan rest
 • du kan föra resonemang kring olika begrepp och uttrycksformer inom området

Undervisning

Detta ska du få undervisning om: (vad)

 • multiplikationstabellerna
 • innehålls- och delningsdivision
 • sambanden mellan räknesätten
 • flera olika strategier/tankesätt för beräkningar med räknesätten
 • division med hel- och decimaltal

Arbetssätt och genomförande

Tillämpning, aktiviteter och utvärdering/dokumentation: (hur) 

 • genomgångar, beräkningar i helklass/grupp
 • rika möjligheter att öva på multiplikationstabellerna
 • träna på divisions- och multiplikationsuträkningar, skriftligt och muntligt
 • arbeta med problemlösningar och konkret arbetsmaterial
 • arbeta i Mattespanarboken
 • genomföra diagnoser/tester
 • utvärdera kontinuerligt i samtal och diskussion

Bedömning

Detta ska bedömas: 

 • din förmåga att beskriva och ge exempel på sambanden mellan multiplikation och division
 • din förmåga att göra jämförelser och lösa matematiska problem
 • din färdighetskunskap i tabellerna 
 • din förståelse och förtrogenhet med innehålls- och delningsdivision
 • din förmåga att dokumentera dina kunskaper 

Hur bedömningen ska gå till: 

 • genom kontinuerliga och reflekterande diskussioner, enskilt och i grupp
 • med skriftliga arbeten/uppgifter
 • genom observationer, dokumentation och diagnostiskt material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: