Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2014-10-02 18:00 i Starrkärrs förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola

Starrkärrs förskola och Rödklövergatans förskola deltar i ett projekt som anordnas av bibliotek i väst med syfte att få vårdnadshavare att läsa mer för sina barn. Vi på Starrkärrs förskola kommer att arbeta med gemensamt mål för att ha en röd tråd i vår verksamhet som går hand i hand med projektet. Med hjälp av boken och sagan vill vi inspirera och stimulera barnens språkutveckling på ett positivt sätt. 

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

När vi gjorde kartläggning av barngrupperna bestämde vi att arbeta i tre tvärgrupper mellan yngreavdelningarna småkrypen och spindlarna. Detta för att fånga varje barnen i sin utveckling.

Mål

-Välj läroplansmål, gärna minst ett från varje målområde i läroplanenKopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 

Gruppen med de yngsta barnen:

Vi ser att att det pågår en utveckling mot vårt valda mål när barnen på eget initiativ söker och tar kontakt med andra barn/vuxna för att kommunicera med gester och/eller ord. Samt när barnen får förståelse för olika samband i vardagliga händelser . ( t ex vet vad som ska tas på vid utevistelse, vad som händer efter vi dukat mm)

 

Mellan och stora gruppen

Vi vill skapa en miljö där barnen får en förståelse för berättelser, använder meningar och ställer frågor. Vi vill stimulerar deras fantasi, öka ordförståelse och ordförråd. 

Blir medvetna om ental och flertal och olika prepositioner som i och på. Använder sig själva och sitt namn i olika meningar och berättelser.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Gruppen med de yngsta barnen:

Vi kommer i vårdat arbete att utgå ifrån böckerna om Totte. Vi börjar med "Totte går ut". För att göra arbetet mer konkret kommer vi att använda oss av en Tottedocka, mycket bilder, klippdockor, flanosaga mm. Vi arbetar i leken både inne och ute.

Dokumentationen kommer att bestå av mycket fotografering som vi sätter upp på väggen i barnens höjd. Vi sätter även upp bilder vid matborden för att det ska bli ett levande samtal mellan barn och pedagoger. Barnen kan på detta sätt reflektera över det vi tillsammans gjort. Det ger oss pedagoger många bra tillfällen att fånga upp barnens språk och språkutveckling.

 

Mellan och Stora gruppen:

Barn tar till sig kunskap på olika sätt. För att nå alla barn erbjuder vi en miljö där många sinnen blir stimulerade. Vi kommer jobba med böcker på olika sätt.

Aktiv läsning där barnen uppmanas att fritt diskutera runt bilderna i sagan.

Använda flano sagor där du fysiskt kan röra olika delar av sagan.

Vi lyssna till olika berättelser genom cd-skivan.

Vi använder oss av rim i ramsor och i sånger.

Gestalta berättelser genom bland annat drama.

Vi klappar och trummar till ramsorna för att förtydliga språke.

För att ge barnen ytterligare verktyg som stöd i deras språkutveckling använder vi oss utav TAKK- Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Ta med språket ut i skogen, och använda den stimulerande miljön som ett komplement i språkutvecklingen ex antal kottar, stora och små löv,  bakom stenen och framför stenen. 

 Barnen kommer att aktivt delta i dokumentation genom att själva ta bilder. Vi kommer att sätta bilderna i barnens höjd så vi kan samtala och reflektera kring det som barnen har gjort. 

Uppföljning

Stora och mellangruppen har samarbetat och planeringens innehåll som fokuserats

på rim och ramsor har spridit sig i vardagen som t ex favoritramsor och dagligt intresse  för ord, bokstäver och att barnen upptäcker bokstäver under dagarna helt själva på våra avd osv.

Vi kände att gruppen behövde en symbol som guidade dom till ny kunskap och vi valde att använda oss av läsplutten som draghjälp.

Gruppen med dom yngsta barnen slutade i januari med Totte och bestämde sig för att istället ägna sig åt att läsa sagor och sjunga sånger i liten samling för att ge mycket språk till barnen istället för att ägna sig åt det som allra först var planerat.

När vi har bokbyte är intresset för de nya böckerna stort och sagosäckarna har varit populära att låna med sig hem.

 

 

 

Utvärdering

Vi har under året som gått känt att vi fått jobba en del med att fånga upp den röda tråden då detta är något vi hela tiden behövt hitta och skapa nytt material till för att hålla det levande, inget färdigt material har direkt funnits.

Böcker har blivit ett mer naturligt inslag i vår vardag för både små som stora barn. Barnen hittar sina begynnelsebokstäver i vardagen och nyfikenhet kring ord är väckt.

 

 

Analys och utveckling

Barnen har fått ett ökat intresse för böcker och bokstäver.

Dem deltar med stort intresse i våra planerade aktiviteter så som

- Läsa saga med uppgifter med projektor och bokstäver.

- Läsplutten

- Sånger

- Ramsor

Vi upplever att barnen ökat sitt ordförråd, begreppsuppfattning samt sin förmåga att leka med ord.

Genom att använda oss av tecken och rörelser till sagor har vi upptäckt att vi fångar fler barns intresse.

De stora barnen läser ofta för de yngre barnen på eget spontant initiativ.

Vissa moment som t ex gestaltning har inte fått den plats vi hade tänkt hinna med.

 

 

Avsnitt 8

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: