Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål i SERBISKA (SRP) åk 1

Skapad 2014-10-04 16:51 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vi är alla barn från början!
Grundskola 1 Modersmål

Vi bevarar vårt språk! Utveckla vårt språk genom att skriva och kommunicera korrekt är, troligtvis, ingen ”spöke”

Innehåll

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i modersmål sträva efter att eleven Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen.

 • SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva
*Tala, lyssna och samtala
*Berättande texter och sakprosatexter
*Språkbruk
*Kultur och samhälle.

Vad kommer att bedömas?

Se läroplan för grundskolan - Centralt inehäll (Åk 1-3 )

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, läsa och skriva.

SE  PP (MATRISER)

Matriser

Ml
Modersmål i serbiska åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att samtala
Eleven kan säga några meningar i grupp och lyssna på andra. Till exempel kan du berätta vad du gjort i helgen.
Eleven kan samtala i grupp och lyssna på andra samt vänta på sin tur. Till exempel kan du prata med andra om en gemensam utflykt eller om en bok ni har läst gemensamt.
Eleven kan samtala i grupp om ett givet ämne och tala om vad hon/han tycker samt ställa relevanta frågor. Till exempel kan du säga om du tycker om något är bra eller dåligt och du kan ställa frågor om något någon berättat.
Eleven kan samtala i grupp om en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. och tala om vad hon/han tycker samt ställa relevanta frågor. Till exempel kan du säga om du tycker om något är bra eller dåligt och du kan ställa frågor om något någon berättat.
Tala
Bedömningen avser elevens förmåga att tala
Elevens tal är till stor del begripligt för åhörarna. Till exempel kan du berätta utan att staka dig om något du känner till väl.
Eleven kan tala tydligt och i ett lugnt tempo och beskriva vad hon/han upplevt eller lärt sig. Till exempel kan du berätta på ett tydligt sätt om något du känner till väl.
Elevens tal är begripligt och syftet framgår. Till exempel kan du återberätta längre historier, händelser och upplevelser och ha ögonkontakt med åhörarna.
Eleven talar lugn, tydlig och klar. Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att skriva
Eleven kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter och skriver ljudenligt stavade ord. Till exempel kan du skriva ditt namn och ord som sa, bok, ord och fin.
Eleven skriver längre ord och meningar. Eleven försöker använda stor bokstav och punkt. Till exempel kan du skriva en kortare text med hjälp av bilder .
Eleven skriver en text med tydlig början, mitten och slut och använder de vanligaste skiljetecknen(! ?. ,) Till exempel kan du skriva en kortare text.
Eleven skriver rätt. Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Tar ansvar för språkinlärning och gör även egen planering att utgå från.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Bedömningen avser elevens förmåga att läsa
Eleven läser ord och enkla meningar. Stavar vid läsning. Har svårigheter att återberätta det han hört och läst
Eleven läser meningar och rättar sig själv. Eleven förstår det hon/han läst.
Eleven läser med ett visst flyt, och betoning samt förstår längre berättelser, faktatexter och instruktioner
Eleven läser lugn, tydlig och klar, Eleven stakar inte, har även en härlig inlevelse i rösten.
Kultur och samhälle
Eleven känner till lekar från områden där modersmålet talas. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet.
Eleven berättar hur någon vanlig helg eller tradition firas i ursprungslandet och jämför det med svenska förhållanden.
Eleven beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: